اگر شما تمام اوقات کاری خود را هم به کار با وبسایتهای درآمدساز اختصاصدهید اما حساب بانکی نداشته باشید ، چگونه می خواهید درآمد حاصل از کارخود را دریافت نمایید؟
افتتاح حساب بانکی در بانکها و مؤسسات مالیمجازی یا بانکهای آنلاین (Online Bank) یکی از شروط اسا سی برای کسب درامدهای اینترنتی میباشد. اگر شما تمام اوقات کاری خود را هم به کار باوبسایتهای درآمدساز اختصاص دهید اما حساب بانکی نداشته باشید ، چگونه میخواهید درآمد حاصل از کار خود را دریافت نمایید؟
هرچند اغلب بانکهاخدمات بانکی اینترنتی نیز دارند اما وبسایتهای کسب درآمد تنها با بانکها ومؤسسات مالی ویژه ای که گاهی ایمیل بانک (Email Bank) گفته می شوند کار میکنند. بانکهای معمولی برای نقل و انتقال پول کارمزدهای بالایی دارند ومقرون به صرفه نیست که بخواهیم از طریق آنها مبلغی اندک مثلآ 10 دلار یا20 دلار را به حساب شخصی در کشور دیگری واریز نماییم. ایمیل بانکها(EmailBanks) معمولا کارمزد اندکی دریافت می کنند و در مواردی حتی کارمزدی همندارند، بنابراین کار با آنها بصرفه است. مشکل مهم کاربران اینترنتی درایران این است که اغلب این بانکها در کشوری قرار دارند که قوانین و مفرراتآن شرایط سختی را برای کار اقتصادی با ایرانیها درنظر گرفته است بطوریکهبسیاری از از این بانکها از افتتاح حساب برای ایرانیها خودداری می کنند.زمانیکه برای افتتاح حساب و ثبت نام به وبسایت این بانکها و موسسات مالیوارد می شوید از شما پرسیده می شود که در کدام کشور اقامت دارید ونیزشهروند کدام کشور هستید.وقتی می خواهید کشور مورد نظر را انتخاب کنید نامایران در لیست وجود ندارد. ملاحظه شده است که برخی کاربران هنگام ثبت ناماطلاعات نادرست وارد می کنند. این روش به هیچ عنوان توصیه نمی شود:
-برداشتپول از حساب یا انتقال آن به حسابی دیگر، بسادگی افتتاح حساب نمی باشد. دراین مرحله ممکن است مدارکی جهت ابراز هویت و نیز اثبات اقامت در آدرس مشخصاز شما خواسته شود و در صورت عدم ارایه این مدارک پول و حساب شما بلوکهخواهد شد. کسانی که تصور می کنند با vpn و تغییر IP آدرس می توان بانکهارا فریب داد، بدانند که در مرحله اساسی که همان برداشت پول است ممکن استمتوجه شوند که درواقع خودشان هم بشکلی فریب خورده اند!
به اعصابتانمسلط باشید مشکل افتتاح حساب راه حل خود را دارد. فقط باید مراقب باشید کهراه صحیح و قانونی آن را انتخاب کنید، بار کج هیچگاه به مقصد نرسیده است.ما دو روش جهت حل این مشکل ارایه می دهیم:

1- در افتتاح حساب دومفهوم جداگانه وجود دارد یکی صاحب حساب و دیگری شناسه حساب ((Account.شناسه حساب در این بانکها معمولا همان آدرس ایمیل است که درحکم شماره حسابمی باشد. صاحب حساب فردی است که شناسه حساب در بانک به نام او ثبت شدهاست. بنابراین می توانید با آدرس ایمیل خود حسابی بنام شخص دیگر باز کنیدکه واجد شرایط باشد و در صورت نیاز مدارک او را به بانک ارایه خواهید کرد.بدیهی است که فرد مزبور باید در جریان کار(افتتاح حساب به نام او) قرارگیرد و قابل اطمینان و در صورت لزوم دردسترس باشد. بسیاری از شرکتها ووبسایتها این خدمات را به شما ارایه می دهند. وبسایت ایران چک نیز اینسرویس را در اختیار شما قرار می دهد.
2- با بانکهایی کار کنید که مشکلیبا کاربران ایرانی ندارند و برای ایرانیها نیز حساب باز می کنند. بر خلافتصور بعضی، تعداد این بانکها زیاد است و بسیاری از وبسایتهای کسب درآمدنیز با آنها کار می کنند. بعنوان مثال [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به آسانی برای ایرانیها حساب باز می کند و مشکلی نیز با کاربران ایرانی ندارد.

وبسایت ایران چک روش دوم را بهتر و مطمئن تر می داند.ما در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]معمولا" روش دوم را به هنرجویان خود معرفی می کنیم.
اگر قصد شما از افتتاح حساب مجازی، اجرای برنامه فروش آنلاین در وبسایت یا وبلاگ خودتان است،مقاله [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ممکن است حاوی نکات مفیدی برایتان باشد