بعضی وبسایت ها در اینترنت هستند که به شمادر قبال ورود به بعضی لینکها و مشاهده تبلیغات، مبالغی را پرداخت می کنند،روش کار به این ترتیب هست که شما در ابتدا عضو این وبسایتها می شوید و ازجانب وبسایتهائی که عضو شده اید ایمیلهائی دریافت می کنید که حاوی لینکهایتبلیغاتی هستند. با ورود شما به این لینکها و مشاهده تبلیغات، مبلغی بهحساب شما واریز می شود. البته بعضی از این وبسایتها از شما می خواهند کهبعد از ورود به لینک مربوطه عمل خاصی را نیز انجام دهید، مثلا sign upشوید و در این صورت پول به حسابتان واریز خواهد شد. ممکن است بپرسید کهاین کار من چه سودی برای شرکت پرداخت کننده مبلغ دارد؟!
پاسخ این استکه امروزه تبلیغات در دنیای تجارت اهمیت بسیار زیادی دارد . برای شرکتتبلیغ کننده بسیار مهم است که با این روش میلیونها نفر در جهان تبلیغاتمربوطه را مشاهده کنند.
سوال: من که قصد خرید ندارم و فقط برای کسبدرآمد روی آگهی کلیک میکنم ، اصلا ممکن است در زمان کلیک پولی هم نداشتهباشم ،آیا باز هم شرکت آگهی دهنده سودی می برد؟
پاسخ:شما هر روز در محیط زندگی خود تبلیغات بیشماری را ملاحظه می کنید ، نگاهیبه تبلیغات اطرافتان بیندازید: ال جی ، سونی، ایران سل و.... می دانیدشرکتهائی که جهت این تبلیغات هزینه می کنند چه مبالغ هنگفتی پرداخت میکنند؟ در دنیای واقعی چشمان شما این تبلیغات را می بیند بدون آنکه به شماپولی پرداخت شود. اما در دنیای مجازی شما بابت دیدن همین تبلیغات نیز پولدریافت میکنید. برای شرکتهای آگهی دهنده این مبالغ بسیار نا چیز هستند وآنها باور دارند هرچه مردم بیشتری در جهان این تبلیغات را ببینند ،مشتریان بالقوه برای آنها ایجاد خواهد شد و در دراز مدت سود خواهند برد.بی جهت نیست که تابلوهای تبلیغاتی را، حتی در فقیرترین محلات شهرنیز میتوان مشاهده کرد.
امکانات اولیه

امکاناتاولیه ای که برای متقاضیان کار با ایمیلهای پولساز مورد نیاز می باشدعبارتند از : یک کامپیتر شخصی متصل به شبکه اینترنت ، ایمیل ویژه و حساببانکی الکترونیکی که در ذیل هر سه مورد را توضیح خواهیم داد:
کامپیتر شخصی متصل به اینترنت:
توجهداشته باشید که از هر کامپیوتری فقط با یک ID میتوان در یک وبسایت خاص عضوشد.بعنوان مثال اگر شما در منزلتان تنها یک کامپیوتر دارید و یکی از افرادخانواده شما عضو سایت پولساز X است و ایمیلهای آن را دریافت میکند، دیگرشما نمی توانید با همان کامپیوتر عضو سایت پولساز X شوید. اگر هم عضو شویدو ایمیل دریافت کنید پولی به شما پرداخت نخواهد شد. وبسایتهای مربوط بهایمیلهای پولساز بدین دلیل به IP آدرس اعضاء توجه دارندکه یک نفر نتواندبا چند ID مختلف در یک وب سایت ثبت نام نماید.
ایمیل ویژه : از آنجاییکه اگر بخواهید در این حوزه فعالیت نمائید باید در سایتهای مختلف عضو شویدو آدرس ایمیل خود را در اختیار آنها قرار دهید و روزانه ایمیلهای متعددیدریافت می کنید که بعضی از آنها ممکن است مزاحم هم باشند، بهتر است یکEmail جداگانه برای اینکار باز کنید.
حساب بانکی مجازی:
وبسایتهاییکه ایمیلهای پولساز ارسال می نمایند معمولا با بانک های مجازی خاصی کار میکنند و شما جهت دریافت دستمزد خود باید در یکی از این بانکها حساب داشتهباشید. بطور کلی افتتاح حساب در بانکهای مجازی ، کار بسیار ساده و آسانیمی باشد، اما متقاضیانی که در ایران زندگی می کنند با دو مشکل مواجه هستند:
-تعدادی از این بانکها برای ایرانی ها حساب باز نمی کنند، سعی نکنید آنهارا فریب بدهید چون بعدا ممکن است در دریافت پول خود از آنها دچار مشکل شوید

-تعدادی از این بانکها برای مشتریان ایرانی نیز حساب باز میکنند اما دسترسیبه آنها با هر سرویس دهنده اینترنتی ( ISP ) ممکن نیست. جهت ورود به اینسایتها بهتر است ISP های مختلف را امتحان کنید.
تعدادی از بانکهای مجازی که مورد قبول بسیاری از سایتهای PTC هستند عبارتند از:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] , [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] , [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] , [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] & e-gold و....
اگر برای افتتاح حساب بانکی مشکل دارید، می توانید از وبسایت واسطه ای استفاده نمائید.

یافتن وبسایتها
اگر امکانات اولیه را فراهم نموده اید، اکنون باید وبسایتهای PTC را بیابید. با جستجو در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] , [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] , [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]یا موتور جستجوهای دیگر می توانید صدها یا شاید هزاران وبسایت بیابید. اماهنوز نکات مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. برای عضویت عجلهنکنید.
بعضی از این وبسایتها به کاربرانی که از کشورهای خاصی تقاضاءثبت نام کنند، پول پرداخت می کنند. ممکن است ایران جزو این کشورها نباشد.
ثبتنام در همه این وب سایت ها رایگان نیست، بعضی از وبسایتها کاربران خود رابه چند گروه تقسیم می کنند. بعضی از این گروهها حق عضویت پرداخت می کنند ودستمزد بیشتری هم دریافت می کنند.
و از همه مهمتر، اعتبار این وبسایتها:
معمولاپرداخت وجه این وبسایت ها در دوره زمانی خاصی انجام می شود. از کجااطمینان دارید که در زمان پرداخت دستمزد شما وبسایت مربوطه وجود داشتهباشد. اگر به منابعی که در سالهای گذشته ( یا حتی در مواردی در ماههایگذشته) تهیه شده است مراجعه نمائید خواهید دید که بسیاری از آن وبسایتهادیگر وجود ندارند یا دامنه (domain) آنها فروخته شده است. هیچکس نمی تواندبه شما تضمین بدهد شرکتها و وبسایتهایی که در این حوزه کار می کنند درآینده وجود خواهند داشت و به تعهدات خود عمل خواهند کرد. پس چه باید کرد؟!.

انتخابوبسایتها جهت ثبت نام: بعضی ها پیشنهاد می کنند که در وبسایتهای ایرانیدرآمدساز ثبت نام کنید. البته این روش خوبی است اما تعداد این وب سایتهامحدود است و پرداخت آنها اندک. ثبت نام در وبسایتهای خارجی موجب کسب درآمدارزی می شود که برای کشور ما هم بسیار مفید است.
ثبت نام در وبسایتهایمختلف: از آنجایی که هر وبسایت تعداد محدودیٍ ایمیل برای شما ارسال مینماید، برای کسب درآمدی قابل توجه باید در وبسایتهای مختلفی عضو شوید، بههر حال همیشه باید برای این موضوع هم جایی بگذارید که تعدادی از اینوبسایتها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند.بنابراین هرچه انتخاب شما دقیقتر باشد امید به درآمد بیشتری خواهید داشت.
دراینجا تعدادی از وبسایتهایی را که با ثبت نام در آنها ایمیلهای پولساز دریافت می کنید
معرفی شده اند که می توانید کار خود را با آنها شروع کنید:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

توجهداشته باشید که لیست فوق تنها جهت آشنایی شما با نحوه کار این وبسایهاارائه شده است و بهیچ عنوان بمعنی تایید صحت کار وبسایتها نمی باشد.تعدادوبسایتهای متقلب در این روش معملا بسیار بیشتر از وبسایتها خوش حساب میباشد.