مسوول مركز علمي و رصدخانه كرج:
رصدخانه مجازي در كرج راه اندازي مي شودمسوول مركز علمي و رصدخانه كرج از راه اندازي رصدخانه مجازي در كرج طي دو ماه آينده خبر داد.


حميد قاسمي با اعلام اين مطلب در گفتوگو با خبرنگار علمي ايسنا خاطرنشان كرد: اين رصدخانه براي اولين بار در اصفهان راه اندازي شده است و با پشتيباني نرم افزاري رصدخانه اصفهان نمونه اين رصدخانه در كرج راهاندازي ميشود.


وي افزود: در اين روش رصد ستارگان از طريق نرم افزاري رايانه اي و وب سايت امكان دارد و بيشتر وبراي كاربران تخصصي مورد استفاده قرار مي گيرد.


قاسمي تاكيد كرد: در حال حاضر 370 نفر عضو دائمي مركز نجوم كرج هستند ولي امكانات رصد براي عموم مردم علاقمند نيز فراهم است و در صورتي كه شرايط آب و هوايي براي رصد مناسب نباشد علاقمندان ميتوانند فيلم ويژه رصد را در آمفي تئاتر مجموعه مشاهده كنند.


رييس مركز علمي و رصدخانه كرج با اشاره به مشكلات اين مركز گفت: عمده ترين مشكل مركز فعاليت هاي عمراني ديوار كشي و تجهيز و بهسازي محوطه اين مركز علمي است كه قرار شده تا شش ماه آينده اين مشكلات برطرف شود و مجموعه به بهره برداري كامل مي رسد.


قاسمي، اعتبار جذب شده براي فعاليت رصدخانه كرج را در سال جاري 240 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: با اين اعتبار امسال سالن پلانتاريوم رصدخانه كه قابليت شبيه سازي آسمان و نمايش فيلم سه بعدي را دارد تجهيز مي شود.


وي با اشاره به امكانات مركز آسمان نماي كرج گفت:اين مركز با بخش هاي آموزشي، پژوهشي و كتابخانه تخصصي به اموري از قبيل تربيت و آموزش علاقمندان به علم نجوم و تهيه كتب و مقالات ويژه نجوم ميپردازد.


قاسمي در پايان گسترش فعاليت هاي مركز علمي نجوم كرج در مدارس، برگزاري نشست هاي علمي ماهانه و هفتگي و انتشار نشريه تخصصي آسمان البرز را از ديگر برنامه هاي آتي اين مركز اعلام كرد.