تعطیلی طرح حجاب با دستور احمدینژاد
[JUSTIFY]سایت جهان نوشت: طرح گسترش فرهنگ و عفاف با دستور مستقیم احمدی نژاد تعطیل شده است.

بهگزارش جهان به دنبال تصویب طرح گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در شورای عالیانقلاب فرهنگی در سال84 و در ماههای پایانی ریاست خاتمی بر این شورا ، باگذشت 4 سال از ابلاغ این مصوبه هنوز هیچ اقدام عملی از سوی دولت صورتنگرفته است.

گفته می شود این طرح در ابتدای مدیریت صفارهرندی بروزارت فرهنگ و ارشاد با رویكردی متفاوت در حال عملی شدن بود كه همین نیزبا واكنش احمدی نژاد مواجه شده و صفار از اجرای این مصوبه حتی به صورتناقص نیز نهی شده است.

از سوی دیگر اخبار رسیده حكایت از این داردكه رییس جمهور ضمن مخالفت صریح با این طرح، تلاش دارد تا طرح جامع گسترشفرهنگ حجاب و عفاف را كه برای هر یك از وزارتخانه ها وظایفی را مشخص كردهاست، با صورت و شكلی متفاوت در وزارت كشور پیگیری كند.

لازم بهذكر است مطابق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح جامع گسترش فرهنگحجاب و عفاف تنها به برخوردهای قهری نیروی انتظامی محدود نمی شود بلكهمطابق آن برای بالا بردن فرهنگ عفاف برای 22 سازمان و وزارتخانه تعیینتكلیف شده است.

مصوبه شورای انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است و نهاد های اجرایی نمی توانند این مصوبات را تعطیل كنند یا تغییر دهند.

در همین رابطه برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به عدم اجرای این طرح در دولت معترضند.

گفتنیاست اقدامات ناجا در اجرای طرح امنیت اجتماعی كه یكی از وظایف مصوب در طرحجامع گسترش فرهنگ و عفاف بوده است، با واكنش صریح احمدی نژاد در سالهایاخیر مواجه شده است.
این در حالی است كه برخی آگاهان نیز از نارضایتی رهبر انقلاب از نحوه رویكرد و اقدامات دولت احمدی نژاد نسبت به این طرح خبر می دهند.[/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]