تلویزیون فارسی بی بی سی جایزه ماهواره هات برد را از آن خود کرد و بهترین کانال خبری سال 2009 شناخته شد.


این دومین جایزه جهانی است که تلویزیون بی بی سی فارسی در ده ماهی که از عمرش می گذرد دریافت می کند
بیشاز 150 کانال تلویزیونی از سراسر جهان در این رقابت شرکت داشتند و یک گروهاز کارشناسان مستقل بهترین کانالها را در بخش های مختلفی همچون خبر،مستند، سینمایی، کودکان و ورزشی انتخاب کردند.

در بخش خبر تلویزیون فارسی بی بی سی، بلومبرگ، فرانس 24، سی ان بی سی و اسکای ایتالیا به مرحله نهایی راه یافتند که از بین آنها بی بی سی فارسی انتخاب شد.
صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی در این مراسم که شامگاه جمعه در شهر ونیز ایتالیا برگزار شد حضور یافت و این جایزه را دریافت کرد.

ویدر گفتگو با بی بی سی گفت: "این جایزه نشان می دهد که بی بی سی فارسی بهچه جایگاه مهمی در رسانه های جهانی دست پیدا کرده و چقدر اخبار بی بی سیدقیق، مطمئن، بی طرف، حرفه ای و عاری از غرض است. دنیای خبری رسانه هایجهانی این نکته را هر چه بیشتر به رسمیت می شناسد."
صادق صبا گفت درهنگام دریافت این جایزه "برای همکاران بخش فارسی بی بی سی در تلویزیون،رادیو و آنلاین و همه کسانیکه تلاش می کنند بخش فارسی اینچنین در سطحجهانی بعنوان یک شبکه خبری مستقل و معتبر شناخته شود" خشنود بوده است.

اوگفت که این جایزه را تقدیم می کند به "همه همکاران سخت کوش در تلویزیون،رادیو و آنلاین که باعث افتخار بخش فارسی بی بی سی می شوند و همینطورتقدیم به صدها و هزاران شهروند معمولی که بخصوص در ایران در روزهایی کهاتفاقات مهمی در کشور در جریان است از طرق مختلفی از جمله موبایل های خودبرای بی بی سی گزارش و فیلم خبری می فرستند."

این دومین جایزه جهانی است که بی بی سی فارسی اخیرا دریافت می کند.

اتحادیه رادیو و تلویزیونهای بین المللی نیز چندی پیش جایزه سالانه بهترین پوشش حوادث خبری را به بی بی سی فارسی اعطا کرد.

اینجایزه به خاطر گزارش سی دقیقه ای تلویزیون فارسی بی بی سی بنام "انتخاباتیکه ایران را لرزاند" درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اهدا شد.

بهگفته صادق صبا این دو جایزه نشان می دهد که در طی ده ماهی که از عمرتلویزیون فارسی بی بی سی می گذرد این شبکه توانسته جای خود را در ایران،افغانستان، تاجیکستان و سایر نقاطی که فارسی زبانان زندگی می کنند باز کندو جامعه خبری جهان نیز از آن آگاه بوده و به رسمیت شناخته است.

ویافزود: "در مراسم ونیز مسئول یوتل ست و هات برد بدون نام بردن از کسیگلایه هایی درباره دولتهایی که روی کانال تلویزیون فارسی بی بی سی پارازیتمی اندازند مطرح کرد که روشن بود منظور وی دولت ایران است که گاهی پارازیتمی اندازد و اخلال ایجاد می کند."

رئیس بخش فارسی بی بی سی گفت درصحبتهایی که در حاشیه این مراسم داشته مسئولین یوتل ست و هات برد گفته انداین بر خلاف مقررات بین المللی است که یک دولتی بر روی کانالهای ماهوارهای که از یک کشور دیگر می آید پارازیت بیاندازد، درحالیکه خود دولت ایراناز ماهواره استفاده می کند و به سراسر دنیا به زبان فارسی، انگلیسی و عربیبرنامه پخش می کند.

وی افزود: "این جزء مقررات بین المللی است کههم ایران و هم کشورهای دیگر باید رعایت کنند. مسئولان یوتل ست و هات برداز این وضعیت ناراحت بودند و گفتند همه تلاش خود را می کنند تا دولت ایرانو یا هیچ دولت دیگری در دنیا اصولا نتواند بر روی برنامه های کشورهای دیگرپارازیت بیاندازد."


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]