نقص فنی هواپیمای پرواز تهران - شهرکرد
[JUSTIFY]هواپیمای پرواز تهران - شهرکرد امروز دچار نقص فنی شد .

بهگزارش شبكه خبر ، هواپیمای ایران ایر امروز پس از پرواز در تهران و پیش ازفرود در فرودگاه شهرکرد دچار نقص فنی شد و به تهران بازگشت .

سلطانیرئیس فرودگاه شهرکرد با تایید این خبر گفت: این هواپیما پس از رفع نقص فنیدر تهران دوباره به سوی شهرکرد پرواز کرد و با 2 ساعت و 45 دقیقه تاخیرسالم در فرودگاه شهرکرد فرود آمد .

مدیرکل ایران ایر در شهرکرد نیز گفت : این هواپیما 80 مسافر خود را در سلامت کامل به مقصد رساند و سپس عازم کشورکویت شد .[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]