تازهترین تصاویر و فیلمها از بارش شهابی اسدی بامداد27 آبانبامداد امروز (چهارشنبه 27 آبان 1388)، فعالیت بارش شهابی اسدی به حداکثر مقدار خود رسید و رصدگران توانستند در زمان پیشبینیشده، حدود 120 شهاب در ساعت ببینند. بارش شهابی بعدی در 22 آذرماه روی خواهد داد؛ ولی برای دیدن اوج دیگری از بارش شهابی اسدی باید تا سال آینده صبر کرد.

بارش شهابی اسدی از ذرات غبار بهجامانده از دنبالهدار تمپل-تاتل ایجاد میشود که هر 33 سال یکبار به دور خورشید میگردد. پیشبینی شده بود که اوج بارش امسال حوالی ساعت 1:15 بامداد 27 آبان (به وقت مرکزی ایران) روی دهد. رصدگران در چین و هند از بهترین شرایط برای رصد این بارش برخوردار بودند و از قرار معلوم، آنها که آسمانی صاف در اختیار داشتند، توانستهاند بارش شهابی زیبایی را مشاهده کنند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


گزارشهای متعدد رسیده از رصدگران مختلف، بخصوص کشورهای آسیای شرقی و مرکزی که از بهترین شرایط برای مشاهده این بارش شهابی برخوردار بودند، نشان داده که تعداد شهابها به حداکثر 170 شهاب در ساعت رسیده است.

برخی رصدگران ماهر موفق شدهاند با ابزارهای پیشرفته از بارش شهابی فیلمبرداری کنند. برای فیلمبرداری از شهابهای به عدسیهای بسیار قوی نیاز است؛ اما افت نور در فیلمبرداری بسیار شدید است و فقط آذرگویهای درخشان را میتوان ثبت کرد. در اغلب فیلمهای رسیده اثری از ستارگان دیده نمیشود که آن هم ناشی از روشنایی بسیار اندک ستارگان برای ثبت روی حسگرهای الکترونیکی دوربینهای فیلمبرداری است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


عکاسان بسیاری که موفق شدند از این پدیده بینظیر عکسبرداری کنند، تصاویر خود را به پایگاههای ثبت گزارشهای بارشهای شهابی ارسال کردهاند. رد شهاب در عکسبرداری بسیار کم نورتر از آنچیزی ثبت میشود که با چشم دیده میشود. بنابراین شهابها معمولا 10 تا 15 برابر روشنتر از چیزی هستند که در تصویر دیده میشوند.


در کشور ما، ایران نیز به دلیل پوشش گسترده ابر در سراسر کشور، اغلب دوستداران آسمان نتوانستند این پدیده زیبای سالیانه را مشاهده کنند. اوج بارش به پایان رسیده، ولی خوشبختانه بارش شهابی بعدی، بارش شهابی جوزایی است که در 22 آذر روی میدهد و اگر شرایط جوی مساعد باشد، رصدگران میتوانند در تمام شب، شهابهای فراوانی را مشاهده کنند.


نخستین تصاویر ارسالی از بارش شهابی امسالتصویری 180 درجه و 2 ساعته از عبور شهابها در آسمان کلرادوعبور شهاب اسدی از بین ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک در آسمانآذرگویی بسیار درخشانشدت بارش به قدری بود که هر چند ثانیه، شهاب درخشانی از آسمان عبور میکرد. برای تهیه این عکس تنها بیست ثانیه نوردهی کافی بودکره جنوبی: تصویری با نوردهی نیم ساعت. صورت فلکی جبار (راست) و ستاره شباهنگ (پرنورترین جسم تصویر) همراه با شهابهای موازی بارش شهابی اسدی دیده میشوندکره جنوبی: تصویری با نوردهی زیاد از افق شمالی در زمان اوج بارش. شهابهای اسدی موازی یکدیگر عبور کرده اند و بخشی از صورت فلکی دب اکبر در راست تصویر مشخص استکره جنوبی: تصویری ده دقیقه ای از رد ستارگان. امتداد شهابها به کانون بارش در صورت فلکی اسد میرسداوج بارش شهابی اسدی. شهابهایی که در تصویر میبینید، از روی هم گذاشتن فریم های متعدد یک فیلمبرداری یک ساعته بدست آمده است.رد برجا مانده از انفجار شهاب در وسط تصویر دیده میشود

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]