اعتیاد فلج شدن مغز است.از دست رفتنقدرت فکر است.یک معتادی در تهران در مصاحبه با یک روان شناس شرکت کرده بودو به سوالات او پاسخ داده بود.در صحبتهای او مطالب مهمی دریافت میشد.یکمطلب این بود که هزینه روزانه او روزی 10 هزار تومان به پول امروزاست.یعنی ماهی 300 هزار تومان.این مبلغ زمانی اهمیتش مشخص می شود کهبدانیم بسیاری از کارمندان و کار گران در ماه درامدی کمتر از این مبلغدارند.
از هر چیزی را که قدرت فکر و اندیشه را از انسان بگیرد باید پرهیز و دوری نمود.از این جمله است مواد مخدر+سیگار+مشروب+خرافات
زندگی با شکنجه و مرگ تدریجی معناندارد.اگر یک نفر تصمیم بگیرد که یک دفعه برود خودش را خلاص کند خیلی بهتراست از کسی که مثلا 40 سال با رنج و شکنجه اعتیاد زندگی را سر کند و درحقیقت دچار مرگ تدریجی با رنج شود.
حالا قربونش برم زندگی خودش همین جوری انقدر مشکلات و مسائل دارد که حالا بعضی بخوان مصیبت بزرگ اعتیاد را نیز بر خودشان تحمیل کنند!
جلوی ضرر را هم هر گاه بگیریم منفعتاست.هر کسی که هم اکنون نیز در دام اعتیاد است هر چه سریعتر باید برای ترکاعتیاد به مراکز مربوط مراجعه کند.
در این زمینه خواننده مشهور اقایداریوش گروهی به نام گروه بهبودی درست کرده اند که در ایران هم شعبه داردو به ترک اعتیاد و سلامت معتادین یاری می رسانند.در همین زمینه می توانیداز سایت این گروه روشن اندیش بهبودی دیدن کنید=
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
البته این گروه برنامه های تلوزیونی و رادیویی نیز دارند.
این فقط یک نمونه گروه بود.دهها انجمنو گروه در این زمینه فعالیت می کنند.یک دوستی از تهران می گفت تنها وجودیک معتاد در یکی از محلات موجب شده است که ان محله روز خوش نداشتهباشند.علاوه بر اینکه خود خانواده طرف ازار و رنج می بینند و خود فرد نیزاسیب می بیند همسایه ها نیز متضرر می شوند تا اینکه پلیس او را دستگیر کند.البته زندان راه اعتیاد نیست.توزیع کنندگان و پخش کنندگان مواد را بایددستگیر کرد اما مصرف کنندگان را باید ترک داد .