سبز و سپيد و سرخ (با اين که سه رنگ درفش کاوه سرخ زرد و بنفش است ) از ديرباز در فرهنگ ايران قرار دارد .( به تصاوير زير دقت

شود).

حال پرچم شير و خورشيد ايران در زمان پهلوی:شير نماد اسطوره اي ايران است , اين بحث به کنار اما خود شير هم همانطوری که از ديوار نوشته های تخت جمشيد ديده

ميشود شير ايرانی است , نه اين شير پرچم شير و خورشيد پهلوی که بيشتر به شير صحرای آفريقا ميماند و نه شير ايرانی.

مانند همين تصوير شير و گور اسب در کتيبه بيستون:


در مورد شمشير شير درفش پهلوی -سلاح در دست سربازان هخامنشي که بيشتر نيزه است , در مورد ساسانيان هم که تصاوير زير

گواه هستند
حال به نقل از ((منوچهر مشتاق، کارشناس سلاح هاي سرد در پژوهشکده بين المللي اسلحه آلمان)):
شمشير منحني براي اولين بار در دوره سلجوقيان ساخته شد. اين شمشيرها قلاچور نام داشتند و .....

اصل شمشيرهای منحني از تركان آسياي صغير گرفته شده است ....

(برای اطلاعات در مورد نيزه به عنوان اولين سلاح و مطالب جالب ديگر به منبع [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه کنيد)


(نمونه هايي از شمشيرهاي دوره ساساني)حوب حالا بحث اين که اصلا شير ژيان جوان را به شمشير چه نياز است به کنار اما اين شمشير منحني شکل غير ايراني در دست شير چه ميکند؟
البته همانطوري که قبل هم گفتم در اين که اين گونه درفش خوب است يا خير بنده نظری نميدهم اما دوستانی که

اين درفش را نماد اول و آخر ايران ميدانند بايستي که مسائل فوق را مد نظر داشته باشند.


چه خوب است که براي نشان دادن جلوه هاي ايران پر افتخار باستان از اين همه نمادهاي زيباي ايران کهن که وجود دارد استفاده کنيم.


[HR]
اگر دادگر باشی و پاک دین ز هر کس نیابی به جز آفرین
بسیمرغ بادا هزار آفرین که ایزد ورا ره نمود اندرین
بدان تا تو باشی و را یادگار ز بهرام شیر آن گزیده سوار