همنشینی هلال ماه صبحگاهی با زهره و ستاره سماک


دبیر انجمن اهواز گفت: صبحگاه روزهای 23 و 24 آبان هلال ماه به همنشینی ستاره سماک و سیاره زهره خواهد رفت.

خسرو جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هلال ماه در صبحگاه روزهای 23 و 24 آبان ماه دیدنی خواهد بود، افزود: در روز 23 آبان ماه هلال ماه به سراغ ستاره "سماک اعزل" خواهد رفت و روز بعد یعنی 24 آبان ماه در نزدیکی سیاره زهره جای خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ستاره سماک اعزل از درخشان ترین ستاره صورت فلکی دوشیزه است، ادامه داد: برای پیدا کردن آن کافی است کمانی که از صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) آغاز می شود و به نگهبان شمال (سماک رامح) می رسد را ادامه دهیم تا به ستاره نورانی سماک اعزل برسیم.

جعفرزاده اظهار داشت: ستاره سماک اعزل یک جفت ستاره است که در مدت فقط چهار روز به دور یکدیگر می گردند. این ستاره حدود ۲۸۰ سال نوری از ما فاصله دارد.