فرود اضطراری هواپیمای برزیلی با ۱۹۶ سرنشین در فرودگاه نیویورك
بروزنقص فنی در یكی از هواپیماهای مسافربری متعلق به خطوط هوایی برزیل باعث شدتا روز گذشته این هواپیما با ۱۹۶ سرنشین در فرودگاه «جان. اف. كندی»نیویورك فرود اضطراری داشته باشد.
بروزنقص فنی در یكی از هواپیماهای مسافربری متعلق به خطوط هوایی برزیل باعث شدتا روز گذشته این هواپیما با ۱۹۶ سرنشین در فرودگاه «جان. اف. كندی»نیویورك فرود اضطراری داشته باشد.

سخنگوی خطوط هوایی TAM این كشوریادآور شد: این هواپیمای مسافربری جمعه شب با ۱۹۶ سرنشین قرار بود ازفرودگاه «نیویورك» به سمت «سائوپائولو» در برزیل برود، اما به دلیل بروزنقص فنی، خلبان مجبور شد پس از گذشت ۲۰ دقیقه به فرودگاه مبدا باز گردد.

خبرگزاریآسوشیتدپرس از قول این مقام مسوول اعلام كرد: این هواپیمای مسافربری پس ازاین كه حوالی صبح روز گذشته در فرودگاه «جان. اف. كندی» به زمین نشست ومورد بازبینی و تعمیر قرار گرفت، در ساعت ۱۰:۳۸ به وقت محلی و ۱۲:۳۸ بهوقت گرینویچ به سمت «سائوپائولو» پرواز كرد.

همچنین بر اساس گزارش رسانههای آمریكا به هیچ یك از سرنشینان این هواپیمای مسافربری آسیبی وارد نشده است.