موسسه مالي و اعتباري مهر طي اطلاعيهاي از استخدام تعدادي نيرويواجدشرايط خبر داده است.به گزارش خبرنگار بازاركار، اين موسسه در نظر داردبه منظور تكميل كادر كاركنان خود از بين آقايان دعوت به عمل آورد تا پس ازقبولي در آزمون كتبي و انجام و سير مراحل گزينش به عنوان متصدي امور بانكيهمكاري نمايند.
بر اين اساس، از دارندگان مدرك تحصيلي كارداني ياكارشناسي در رشتههاي رياضي، بانكداري، حسابداري، رايانه، آمار، اقتصاد ومديريتهاي دولتي، صنعتي، مالي و بازرگاني دعوت به همكاري ميشود.
حداكثر سن براي مقطع كارداني 24 و كارشناسي 28 سال اعلام شده است.
متقاضيان ميتوانند حداكثر تا اول آبان از طريق سايت اينترنتي به نشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.