بانك سينا به منظور تكميل نيروي انساني مورد نيازخود در تهران، از داوطلبان داراي تجربه و دانش كافي در سيستم بانكي كشوربا شرايط زير، دعوت به همكاري مي نمايد:
1- حداقل 5 سال تجربه در پست هاي مرتبط با امور بين الملل( صدور ضمانت نامه هاي ارزي، اعتبارات اسنادي و روابط كارگزاران)

2- حداقل مدرك تحصيلي: كارشناسي مرتبط

متقاضيان بايستي پس از تكميل فرم استخدام در سايت اينترنتي به نشاني: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، خلاصه سوابق شغلي خود را به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يك قطعهعكس حداكثر تا 10 روز پس از چاپ اين آگهي به صندوق پستي 3131- 14155 ارسالنمايند.شرايط عمومي استخدام:

1- حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي مرتبط و مورد نياز بانك سينا

2- حداقل معدل كتبي14

3- ساير شرايط احراز به تشخيص و تاييد كميته استخدام

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]