نيروي انتظامي در مقاطع مختلف تحصيلي استخدام مينمايد
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيهاي از جذب تعدادي نيروي انساني خبر داده است.
بهگزارش خبرنگار بازاركار، كاركنان مورد نياز از ميان آقايان به صورت پيمانيپنج ساله انتظامي در مقاطع افسري ودرجهداري از طريق آزمون ورودي و ديگرمراحل، استخدام ميشوند.
بر اين اساس، از آقايان با مدرك ديپلم در كليهگرايشها و كارداني تا دكتري تخصصي در رشتههاي برق، مديريت فناورياطلاعات، حقوق، حمل و نقل و ترافيك شهري، علوم سياسي، رايانه (نرم افزار،سخت افزار)، آمار، رياضي، مهندسي هوافضا، تكنولوژي هوافضا،علومقضايي،مديريت دولتي، جغرافيا،مكانيك،عمران، علوم اجتماعي، نقشهبرداري،فيزيك كاربردي و رسانه، آمار، برق،آسيبشناسي اجتماعي، رياضي، علومآزمايشگاهي،روانشناسي، مديريت شهري،مديريت دولتي، روابطبينالملل،مهندسي دريا، مديريت امداد،مردمشناسي، عكاسي و فيلمبرداري،افكار سنجي،علوم ارتباطات اجتماعي، مترجمي زبانهاي خارجي، جامعهشناسي،علوم قضايي،زيستشناسي، باستانشناسي و زبان و ادبيات عرب دعوت به همكايميشود.
متقاضيان ميتوانند به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه نمايند.