نشانه های وجود سیاره در کهکشانهای دوردست کشف شدمحققان دانشگاه تورنتو با بررسی طول موجهای دریافت شده از 88 کهکشان دورافتاده برای اولین بار موفق به کشف نشانه هایی از وجود سیاره در این کهکشانها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف سیاره های فراخورشیدی در داخل کهکشان راه شیری پدیده ای است که تاکنون بارها اتفاق افتاده است و از سال 1995 تاکنون در حدود 403 نمونه از این سیاره ها کشف شده اند.

در این میان دانشمندانی که بر روی کهکشانهای دور افتاده در فاصله هایی برابر 10 میلیارد سال نوری مطالعه می کنند اعلام کرده اند برای اولین بار موفق به شناسایی نشانه هایی از شکل گیری سیاره در میان این کهکشانهای دوردست شده اند.

گروهی از دانشمندان دانشگاه تورنتو با بررسی 88 کهکشان دور افتاده این نشانه های را یافته اند کهکشانهای مورد بررسی به اندازه ای از زمین دور هستند که نوری که از آنها به زمین می رسد به زمانی تعلق دارد که کهکشان 13.7 میلیارد ساله یک چهارم سن کنونی اش را داشته است.

زمانی که محققان طول موجهای دریافتی این نورها را مورد مطالعه قرار دادند دریافتند که دو پرتو در میان این طول موجها نسبت به سایرین متفاوت به نظر می رسند، که یکی از آنها به ستاره های درخشان و دیگری به غبارهای بین ستاره ای تعلق دارد اما نکته ای که سئوال برانگیز شد طول موج سومی و مابین این دو پرتو بود که برای ساطع شدن از غبار بسیار داغ و برای ساطع شدن از ستاره بسیار سرد بود.

محققان معتقدند ممکن ترین منبعی که می توان برای این طول موج متصور شد صفحه های ستاره ای است، این صفحه ها حلقه هایی از غبار، گاز و صخره هستند که دور تا دور ستاره ها را در بر گرفته اند و به تدریح تحت تاثیر خورشید خود به هم فشرده و یکپارچه می شوند، به بیان دیگر سیاره ای را تشکیل می دهند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز و به گفته دانشمندان این کشف شگفت انگیز می تواند در مطالعه بر روی سرعت شکل گیری سیاره ها در جهان هستی کمک کرده و تعیین کند آیا این فرایند با پیرتر شدن جهان هستی تغییر کرده و یا ثابت مانده است.