دوخواهر در زمان فیلمبرداری هم گرفتار حاشیه بود.این نخستین بار بود که گلزار و نیکی کریمی در یک فیلم کنار یکدیگر ظاهرمیشدند. شاید همین دلیل برایشان کفایت میکرد تا به تیپ و تارهم بزنند ودچار اختلاف شوند. در هر حال نیکی کریمی بازیگری صاحب سبک و شناخته شده درسینما است و قطعاً زیربار ادا و اصولهای تازه واردها نمیرود. گلزار همتنها سوپر استار حال حاضر سینمایمان است و قواعد خاص خودش را دارد! ریشهاین اختلافها هرچه باشد، نتیجهاش این است که احتمالاً توشاتهای (نماهایدو نفره) کمتری از این دو بازیگر بر روی پرده خواهیم دید! [JUSTIFY] [/JUSTIFY]

[JUSTIFY]امااختلاف نیکی کریمی تنها به گلزار ختم نشد. این بازیگر پس از ساخت دو فیلمقابل قبول، حالا دیگر برای خودش یک پا کارگردان است و تریپ روشنفکری دارد.داوری و حضور در جشنوارههای معتبر جهانی از جمله کن نیز جایگاه ویژهایبرایش رقم زده است. این دلایل کافی است تا نیکی کریمی با محمد بانکی درنخستین تجربه کارگردانیاش به اختلاف نظر و نهایتاً بن بست برسد و آقایکارگردان و خانم بازیگر در طول فیلمبرداری باهم قهر باشند! از آنجا کهفیلمبرداری در شهر اصفهان انجام میشد، نیکی کریمی اواخر فیلمبرداری برایانجام کاری به تهران میرود، اما ظاهراً قصد بازگشت و ادامه کار را ندارد.
قضیه با پادرمیانی فیلمبردار (غلامرضا آزادی) ختم به خیر میشود و این بازیگر برای اتمام سکانسهای باقیمانده به اصفهان باز میگردد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]

[JUSTIFY]سوژه دوقلوها سالهاست که در سینمای جهان مورد استفاده قرار گرفته و همچنان طرفداران خاص خود را نیز دارد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درسینمای ایران نمونه هایی همچون خواهران غریب اثر(کیومرث پوراحمد) و دونیمه سیب به کارگردانی کیانوش عیاری با استفاده از این فرمول قدیمی ساختهشده و در زمان خود بسیار مورد استقبال تماشاگران نیز قرار گرفت. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ایندو فیلم نشان می دهد که هنوز تماشاگر وطنی نسبت به این سوژه سمپاتی داشتهو می توان با ترکیب آن با داستانی تماشاگر پسند ،به فروشی فوق العاده دستیافت. این کار را محمد بانکی (تهیه کننده و کارگردان دو خواهر) انجام دادهو ماجراهای کلاه برداری جوانی زیرک و خوش چهره را با داستان دو خواهرثروتمند ترکیب کرده و معجونی تماشاگر پسند را به وجود آورده است. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]

کپیبرداری از فیلم های موفق خارجی هم چیز جدیدی نیست که به عنوان نمونه مو بهمو بازسازی شده می توان به فیلم عیالوار ساخته پرویز صبری براساس فیلمتنها در خانه ساخته کریس کلمبوس اشاره نمود.
اما همین تماشاگر آسانپسند امروزی دیگر شباهتی با تماشاگر دور از جریان سینمای جهان بیست سالپیش نداشته و قادر به تشخیص کپی از اصل می باشد.
بانکی برای نگارشفیلمنامه اش زحمت زیادی به خود نداده و تنها با تهیه کپی فیلم دو تا همزیاده(two much) ساخته فرناندو تروبا به این مهم دست یافته است!اینفیلم نه چندان شناخته شده که در اواخر دهه 1990 ساخته شده،داستان کلاهبردار جوانی با بازی انتونیو باندراس است که از روی آگهی های ترحیم نشانیمتوفی را پیدا کرده و با یک تابلوی نقاشی به سراغشان رفته و آنها را تلکهمی کند.در یکی از این کلاه برداری ها وی با دو خواهر آشنا شده و به یکی ازآنها علاقه مند می شود و ...
حال می رسیم به فیلم دو خواهر کهمتاسفانه کار را از اقتباس گذرانده و به بازسازی نما به نما روی آورده وجالب اینکه در تیتراژ فیلم نیز اثری از این موضوع به چشم نمی خورد![JUSTIFY] [/JUSTIFY]

تصادفاتومبیل مینا با امیر به شکل غریبی به فیلم two much شباهت داشته و رنگتیره لباس الناز شاکر دوست و ماشین کروکی گلزار نعل به نعل و بدون سر سوزنتغییری مانند فیلم فوق بازسازی شده است!باندراس در این فیلم با موهای بلندظاهر شده و با بستن پشت موها و باز کردنش دو شخصیت متفاوت را خلق کرده کهبه باور تماشاگر می نشیند.
در دو خواهر نیز گلزار از همین ترفنداستفاده کرده و نهایت تلاشش را کرده تا باندراسی وطنی را خلق کند؛اما بههزار و یک دلیل نتوانسته چرا که نویسنده و کارگردان از شوق به دست آوردنفیلمنامه ای برای فروش، دیگر به روابط گرم و جذاب کاراکترهای فیلم twomuch توجه نکرده و مثلث گلزار،کریمی و شاکر دوست را برای رکورد شکنی کافیدانسته است .جالب اینکه در حرکتی ساختارشکنانه ،به جای دنی آیلوی میانسالاز حامد کمیلی جوان بهره گرفته و گیشه اش را تسکین نموده است.
مشکلبزرگ این فیلم که به سادگی فیلمی هالیوودی را کپی کرده ،بازیگری است بهنام گلزار.وی در طی دوازده سال کار حرفه ای در سینما هنوز با مفاهیم اولیهاین رشته مشکل داشته و متاسفانه قادر به حل آن هم نمی باشد.باندراس هیچگاهبازیگر کمدی نبوده و حتی فیزیک این سبک را هم ندارد.اما در این فیلم بااندک تغییراتی در میمیک چهره و زبان بدنش، کلاه برداری با مزه و زیرک راخلق کرده که هر تماشاگری از هر جای دنیا باورش می کند.اما گلزار با بازیسرد و بی روحش با لبخندهای همیشگی اش ،کاراکتر متفاوتی را خلق نکرده وتنها نام دیگری را به کارنامه کم مایه سینمایی اش اضافه کرده است.
دربخش هایی از فیلم اصلی بخشی از جذابیت های داستان به هول و ولای باندراسبرای لو نرفتن باز می گردد که این امر در دو خواهر و بازی خشک و عصا قورتداده گلزار دیده نمی شود!
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]

نظیرچنین اتفاقاتی در بازی دو ضلع دیگر مثلث گیشه(کریمی و شاکر دوست )هم دیدهمی شود به ویژه کریمی که کاراکتر مهسا را به کلیشه ای ترین شکل ممکن بهتصویر کشیده و در قیاس با نمونه غیر ایرانی اش یعنی داریل هانا فوق العادهضعیف است.بازی نیکی کریمی در چنین فیلمی با توجه به سخت گیری های وی در الهای اخیر بسیار تعجب برانگیز بوده و جز دستمزد بالا دلیل چندانی نمی تواندداشته باشد!
درسال های گذشته در سیاست های معاونت سینمایی در بخش تولید بندی وجود داشتمبنی بر توقیف فیلمی که بازسازی کاری غیر ایرانی بود.در اواسط دهه 1370فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی با چنین مشکلی مواجه شد و تشابهات آن بافیلم ماتیک دردسرساز شد که با رایزنی های تهیه کننده و عدم اثبات ادعایمذکور، مشکل حل شد و فیلم نیز مورد اقبال عموم قرار گرفت.
حال تکلیفبا فیلمی چون دو خواهر که کپی نعل به نعل فیلمی هالیوودی است، چیست واینکه آیا قانون یاد شده تنها در دهه 1370 اعتبار داشته و اکنون از درجهاعتبار ساقط شده است؟
[JUSTIFY]و نکتهآخراینکه، قطعا بسیاری از ما دوست نداریم نیکی کریمی را در هر فیلمی و هرنقشی ببینیم و ترجیح میدهیم او پرستیژ بازیگریاش را حفظ کند، اما به هردلیلی که کریمی، بازی دراین فیلم (و فیلمهای مشابه) را پذیرفته است،خوشبختانه همچنان حضورش چیزی به فیلم افزوده و موجب شده که حتی برخی لحظاتسهلانگارانه فیلم، جدیت بیشتری به خود بگیرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]با این وجود اگر همین انتخابها ادامه پیدا کند بعید نیست که با گذشتزمانی نه چندان طولانی، نه تنها کریمی نتواند چیزی به فیلم بیفزاید بلکهفیلمها آهسته آهسته از او بکاهند و ما یکی از بازیگران اندیشمند، دوستداشتنی و خوش سابقه سینمایمان را به همین سادگی از دست بدهیم. تردیدی نیستکه با ذکاوتی که از کریمی میشناسیم نخواهد گذاشت که سر رشته کار آسان ازدستش بیرون برود. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] ایرنا [/JUSTIFY]