گلدفيش كله شيری

مقدمه:
عكسها و اطلاعات این مقاله مربوط به انجمن ماهیان آكواریومی بریستول میباشد (1) این انجمن با مجوز فعالیت میكند و در در سال 1929 در بریستول تأسیس شد و متخصص ماهیان گلدفیش میباشند.

كله شیریهای بریستول در مقایسه با ماهی رانچو ژاپنی كه خطوط خارجی پشتی آن به صورت منحنی تیز به طرف پایین پا یك دمی كشیده شده شباهت بسیار نزدیكی با كله شیریهای پشت صاف چینی دارند.
سركلاهی از ویژگیهای غالب این ماهی میباشد همچنین قسمت پشت این ماهی صاف میباشد. این نوع ماهی محبوبترین ماهی میان اعضای BAS میباشد. یكی از ماهیان باله بلند كله شیری در ژاپن به SHUKIN معروف میباشد.
به گونه ای كه سركلاهكی آن بزرگتر است ویژگی برتری دارد. البته هر دوی آنها نمونههای زیبایی میباشند. همانطوریكه مشاهده میشود باله دمی شبیه به حالت چتری میباشد.
كه اصطلاحا به دم چتری معروف است و خطوط خارجی پشت ماهی صاف و فاقد باله پشتی میباشد. عكس ماهی سمت راستی در حال چرخش دوربین گرفته شده است.

مشخصات استاندارد كله شیریها مطابق ذیل میباشد:
پهنای بدن بزرگتر از 2/1 بلندی بدن میباشد تاج كلاهكی آن كاملا گسترش یافته و فاقد باله پشتی میباشد و بقیه بالهها جفتی (دوتایی) میباشند باله دمی از هم جدا میباشد و به شكل چنگالی است. قسمت انتهای بیرونی بالهها ظاهر كروی دارند و حداقل طول بدن cm5/5 یا ( اینچ) میباشد.
ماهی پرجنب و جوش فعال و كاملا متعادل است بدنش كشیده نمیباشد و خطوط خارجی بدن صاف و فاقد باله پشتی میباشد. باله دمی كاملا از هم جدا و تاج كلاهكی به طور كامل در 3 ناحیه سر توسعه یافته است به عبارت دیگر حدقه چشم در قسمت زیرین جمجمه واقع شده است.

رنگ ماهی در حالتهای گوناگون بصورت براق (تك رنگ رنگارنگ در نمونههای بسیار زیبا و شبیه به هم در قسمتهای مختلف بدن) نیز میباشد البته یك نوع دیگر ممكن است ظاهری نقشدار داشته باشند.
رنگهای متالیك ظاهری براق دارند و تا قسمت داخل بالهها این رنگ امتداد دارد. ماهی نقشدار زمینهای آبی با قسمتهای كوچكی از رنگ بنفش قرمز نارنجی زرد و قهوهای همچنین خالهای سیاه دارد.


عمل تكثیر و پرورش كله شیریها حدود 50 سال پیش بصورت فعالیتی جدی آغاز شد بطوریكه این فعالیت توسط عموها و پدربزرگها و اعضاء خانواده در گذشته انجام میشد. در آغاز فعالیت مزبور نژادهای خاص این ماهی كه ویژگیهای برتری داشتند انتخاب شدند و نژادهایی كه پرورش یافتند اكثرا بصورت قرمز خالص و بعضی از آنها هم با زمینه قرمز و لكههای سفید بودند . از گونههای نگهداری شده كه حدود 40 ماهی مولد بود برای سال بعد حدود 150 بچه ماهی تكثیر یافت. عملیات جفتگیری معمولا خصوصیات خاصی دارد كه در بیشتر مواقع تكثیركنندگان از یك قانون پیروی میكنند. تكثیر كنندهای یك كله شیری سیاه را با گونه قرمز آن آمیزش داد و برخلاف انتظارش بدن ماهی بوجود آمده سرتاسر رنگی بود كه پدیدهای جالب محسوب شد و با وقوع این پدیده به این نتیجه رسیدند كه همیشه از یك قانون خاص پیروی نمیشود و در طبیعت این گونه وقایع رویداده است. با توجه به اینكه مولدها را برای تكثیر انتخاب كرده بود این واقعه صورت گرفت. بعضی مواقع یك نژاد در بعضی از سالها تخمریزی نمیكند. علت این وضعیت تاكنون مشخص نگردیده است. با این ویژگیها افزایش و تكثیر كله شیریها كارآسانی نیست. در نژادهای برتر از 1000 بچه ماهی موجود میبایستی 50 قطعه از آنها باقی بمانند تا بزرگ شوند. این نسبت حدودا بالای حد استاندارد كه نسبت 200 به 1 است میباشد. این دستآورد قابل رقابت برای نسبتهای سایر گونهها نظیر شابون كینز بریستول و دم چتریها میباشد.


گونههایی از ماهیان كلهشیری نظیر گونه دم مجزا و گونه پشت صاف بدون باله پشتی دارای بیشترین مشكلات در نگهداری و مراقبت میباشند.

به نظر میرسد نژادهای برتر با یك روش تكثیر و پرورش مییابند و تكثیر آنها تنها راه برای ازدیاد نژادها با ویژگیهای مخصوص بخود میباشد.
ماهیها عملیات تخمریزی را در استخرها انجام میدهند كه در پی آن تكثیر كننده آنها را به مخزنهای آب تمیز در مزرعههای پرورش انتقال میدهد و با روش انتخاب دستی آنها را برای جفتگیری و تكثیر انتخاب میكنند.
به ماهیهای بالغ و نوزادان غذاهای استاندارد داده میشود. متداولترین ذره خوراكی برای ماهیهای بالغ آكوارین و كینگ بریتیش میباشد. دافنی هم زمانی كه فراهم باشد مناسبترین خوراك است.


اولین و عمدهترین گونههای برگزیده برای تكثیر و پرورش تك دمیها پشت صافها صورتیها و برنزها میباشند كه از میان آنها ماهیها را انتخاب كرده و طی دوران سال برای تكثیر و پرورش آماده میكنند.
كله شیریهایی كه در جنوب شرقی بریتانیا (بریستول گلواستر شایر و سامرست) زندگی میكنند ماهیانی مقاوم هستند بطوریكه در زمستانهای معتدل بطور متوسط 8 – 7 سال زندگی میكنند.
ماهی كه در سمت راست واقع شده ماهی براق رنگارنگ قرمز و سفید است و خصوصیاتی شبیه به رانچو دارد (به نوعهای دیگر توجه كنید) ماهی تكرنگ قرمز معمولا در قسمت تاج كلاهكی سرش نسبت به بقیه بدنش رنگهای بسیار متنوعی دارد. ماهی كه در سمت چپ قرار گرفته در سرتاسر بدن رنگهای متنوعی دارد كه جالب و كم نظیر است.مترجم: ارغوان وحیدی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]