نظریه انیشتین بار دیگر تائید شد


ستاره شناسان آمریکایی با کمک تلسکوپ فضایی پرتوهای گامای انریکو فرمی ناسا فوتونهایی را شناسایی کردند که نظریه فضا- زمان انیشتین را بار دیگر تائید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسگرهای تلسکوپ فضایی پرتوهای گامایی انریکو فرمی توانستند دو فوتون را که پس از 3/7 میلیارد سال به این تلسکوپ رسیده بودند دریافت کنند. هر دو فوتون در مدت 9/0 ثانیه به این حسگرها رسیدند. انرژی یکی از این دو فوتون یک میلیون برابر بیشتر از دیگری است.

این فوتونها از یک انفجار کوتاه پرتوهای گاما که GRB 090510 نام دارد در فضا رها شده اند. GRB 090510 یک انتشار ناگهانی نورانی پرتوهایی گامایی است که از برخورد دو ستاره نوترونی ایجاد شده است. مدت این انفجار 1/2 ثانیه بود.

انیشتین معتقد بود در فضا- زمان تمام اشکال پرتوها در خلاء با یک سرعت حرکت می کنند اما نظریه های دیگر گرانش فرض می کنند که در مقیاس میلیاردها برابر کمتر از ابعاد یک الکترون، فضا- زمان یک ساختار اسفنجی خواهد داشت که در آن فوتونهای پرتوهای گاما برپایه انرژی که دارند با سرعت و اندازه های مختلفی حرکت می کنند. اکنون کشف جدید این دانشمندان نشان می دهد که تئوری فضا- زمان انیشتین هنوز نسبت به تئوریهای جدید اعتبار بیشتری دارد.

در این خصوص محققان دانشگاه استنفورد اظهار داشتند: "این اندازه گیری نظریه های جدید را درباره گرانش رد می کند. این نظریه های جدید تغییر در سرعت نور را برپایه میزان انرژی پیش بینی می کنند. این درحالی است که این دو فوتون با رد اختلاف فاصله یک بخش روی 100 میلیون میلیارد با یک سرعت یکسان به تلسکوپ فرمی رسیدند. به این ترتیب تئوری انیشتین هنوز اعتبار دارد."دهها سال است که فیزیکدانان به دنبال نظریه جدیدی هستند که بتواند تمام چهار نیروی حاضر در جهان را باهم متحد کند. مدل استاندارد فیزیک ذرات تاکنون توانسته است سه قانون را باهم متحد کند که عبارتند از: نیروی قوی، نیروی ضعیف و نیروی الکترومغناطیس.

این درحالی است که نیروی گرانش به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد تاکنون نتوانسته است در این مدل ادغام شود. به همین دلیل نظریه های متعددی درباره آن مطرح شده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این دانشمندان توضیح دادند: "این دو فوتون می توانند یکی از نادرترین اطلاعات تجربی را برای تائید نظریه انیشتین درباره ساختار فضا- زمان ارائه کند."