حتما شنیدید که عشق همه کارهای غیرممکن را ممکن میکند، درمورد این پسر هم این جمله صدق میکند.
24reynaldo vavekche سال دارد که عاشق یک زن 82 ساله با نام Adelfa Volpesle شد و باهم ازدواج کردند!


این زوج عاشق در آرژانتین زندگی میکنند و برای ماه عسل خود به برزیل و اسپانیا سفر کرده بودند.

اینخانم 82 ساله از دوستان خانوادگی این پسر بوده و هنگامی که مادر این پسرمیمیرد عشق این دو شکل میگیرد و به یکدیگر علاقمند میشوند و هیچ چیزیباعث نمیشود که تفاوت سنی 58 ساله ایندو باعث بوجود آمدن مشکلی برایشانبشود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]