شرحی بر 10 حس برتر حیوانات که انسان ها از آن بی بهره اند
==============================================

[JUSTIFY]حواس انسان توانایی رقابت با تیزترین قابلیت های حسی حیوانات را ندارد
شرحی بر 10 حس برتر حیوانات که انسان ها از آن بی بهره اند
انسانها همواره تصور می کنند که باهوش ترین موجودات عالم حیاتند اما هیچ یک ازحواس پنجگانه آنها توانایی رقابت با تیزترین قابلیت های حسی حیوانات راندارد.
حیوانات در تاریکی می بینند، بوی طعمه خود را از مایل هادورتر حس می کنند و امواج الکتریکی را از ماهیچه های فشرده طعمه های مخفیشده دریافت می کنند.
10 حسی که انسان ها از داشتن آن بی بهره اند، در وجود این حیوانات قرار داده شده است: [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
خفاش
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
خفاشها با انتشار جیر جیر ماوراء صوت و انعکاس امواج صوتی پس از برخورد باموانع حشرات را حین پرواز می قاپند و به موانع نمی خورند. این ردیاب صوتیبیولوژیکی "اکولوکیشن" نام دارد که دلفین ها نیز از آن برای حرکت در میانآب های تیره استفاده می کنند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
کوسه ماهی

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
هرگزبا یک کوسه ماهی قایم باشک بازی نکنید زیرا می بازید. کوسه ماهی ها سلولهای ویژه ای در مغز خود دارند که به میدان های مغناطیسی تولید شده از سویدیگر موجودات حساس هستند. این توانایی در برخی کوسه ماهی ها آنقدر قوی استکه این جانداران وجود یک ماهی پنهان شده زیر شن و ماسه را از طریق سیگنالهای الکتریکی ضعیف حاصل از ماهیچه های منقبض شده آن تشخیص می دهند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
مار بوآ

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
اندامهای حساس به دمای بین چشم ها و منافذ بینی مارهای بوآ به این حیوانات کمکمی کنند تا گرمای بدن طعمه خود را حس کنند. هر یک از این اندام ها در هردو بخش سر مارهای بوآ قرار گرفته اند از اینرو حیوانات حتی در تاریکی مطلقنیز قادر به حمله به شکار خود هستند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
پرندگان

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
چشمانحشرات و پرندگان با طول موج انواری که برای انسان قابل رویت نیستند،مطابقت دارد. پرندگانی که به نظر ما به رنگ روغنی می آیند اغلب به رنگهایی درخشان هستند که ما حتی نامی برای زمانی که این رنگ ها در نزدیکی نورماوراء بنفش دیده می شوند، پیدا نمی کنیم. تلسکوپ هایی چون هابل تصاویرفرابنفشی تولید می کنند که پس از رنگ آمیزی توسط متخصصین این رنگ ها رانمایان می سازند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
گربه

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
گربهها پوسته هایی شبیه به آیینه در پشت چشمان خود دارند که به آنها امکانشکار کردن طعمه و حرکت در تاریکی مطلق را می دهد. این پوسته که "تاپتیوملوسیدیوم" نامیده می شود نور را پس از انتقال به شبکیه چشم منتقل می کند وباعث می شوند تا چشمان فوتون ها را بقاپند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
مار

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
وقتیمارها زبان شاخه دار خود را تکان می دهند ممکن است این حالت برای مابدشگون به نظر آید اما این جانداران با استفاده از این قابلیت محیطپیرامون خود را بو می کشند. مارها با استفاده از زبان خود ذرات معلق درهوا را جمع می کنند. زبان روکش دار مارها سپس درون حفره خاص سقف دهانشانکه اندام های "جکابسون" نامیده می شوند، غوطه ور می شود. در آن مکان رایحههای بو پردازش شده و به صورت سیگنال های الکتریکی به مغز انتقال می یابند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
پروانه

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
اصطلاح"عشق در هواست" برای پروانه ها لفظ غریبه ای نیست. این حشرات خزدار سیگنالهای شیمیایی عشق با نام "فرومون" را که از جنس مخالف پخش می شود تا فاصله7 مایلی در هوا تشخیص می دهند. تحقیقات نشان می دهد: انسان ها نیز اینسیگنال ها را تشخیص می دهند اما فاصله بین دو جنس مخالف باید خیلی نزدیکباشد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
موش

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
اکثرموش ها بینایی ضعیفی دارند اما این ضعف خود را با موهای اطراف پوزه جبرانمی کنند. این موجودات از موهای دراز خود به همان شکلی که انسان های نابینااز عصا استفاده می کنند، بهره می گیرند. موش ها و جوندگان دیگر با حرکتموهای اطراف پوزه خود به هنگام برخورد با اشیاء تصاویری ذهنی خلق می کنندو بدین ترتیب محیط پیرامون خود را شناسایی می کنند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
ماهی استوانه ای

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
برخیاز ماهی ها از جمله ماهی های استوانه ای با استفاده از کیسه های هوای خودمی شنوند. کیسه ها ارتعاشات اصوات را شناسایی می کنند و با استفاده از یکجفت استخوان در گوش میانی این لرزه ها را در گوش داخلی قوت می بخشند. سلولهای مویی در گوش داخلی به ارتعاشات واکنش نشان داده و اطلاعات صوتی را بهمغز ماهی ها انتقال می دهند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
مرغان مهاجر

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
بسیاریاز پرندگان به ویژه مرغان مهاجر از میدان مغناطیسی زمین برای تشخیص مسیرخود حین پروازهای طولانی مدت استفاده می کنند. دانشمندان هنوز نمی دانندکه این پرندگان به چه نحو از این قابلیت بهره می گیرند اما یافته های یکتحقیق نشان می دهد: پرندگان احتمالا از گونه ای جابه جایی حسی برخوردارندکه به آنها امکان می دهد تا خطوط مغناطیسی زمین را به صورت الگوهای رنگییا نور بینند. این خطوط حیطه بینایی پرندگان را احاطه می کنند.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]منبع:iranvij.ir [/JUSTIFY]