زینک ورقی فلزی، پلاستیکی یا کاغذی با ابعاد مشخص است که در لیتوگرافی طرحمورد نظر برای چاپ را روی آن کپی میکنند و در چاپ افست از آن استفادهمیشود. زینک نام مصطلحی در صنعت چاپ در ایران برای معادل Printing Plateيا به طور خلاصه Plate از زبان انگلیسی است. در انگلیسی زینک (بهانگلیسی:Zinc) به معنای فلز «روی» است.

انواع زینکها (پلیت)
پلیتهای دیازو
پلیتهای فتوپلیمر

این دو نوع پلیت با لایهای از ترکیبات مواد آلی پوشش داده میشوند و عموما برای تیراژ های چاپی بالا بکار گرفته میشوند.
پلیتهای هالید نقره

که بنا به نوع پوشش و مورد مصرف به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) پلیت هالید نقره معمولی که با لایهٔ حساس به نور، مشابه فیلم های عکاسی پوشش داده میشود.
ب) پلیت هالید نقره با پایهٔ فیلم (پلیت پلیاستری) که عموما در چاپ تک رنگ کاربرد دارد.
ج) پلیت هالید نقره با پایهٔ فلزی که فقط برای سیستم های خروجی مستقیم پلیت (ctp) کاربرد دارد.
پلیتهای دو فلزی

که دارای یک لایهٔ پلیمری از قبل حساس شده هستند. دو نوع شناخته شده تر آن عبارتند از:
الف) پلیت های با روکشی مسی بر روی فولاد ضد زنگ یا آلومنیوم
ب) پلیت با روکش کرم روی مس
پلیت های الکترواستاتیکی

پلیت های الکترواستاتیکی نیز بر دو نوع هستند:
الف) پلیت با ترکیبات معدنی و غیر آلی نور رسانا
ب) پلیتهای با ترکیبات مواد آلی نور رسانا
پلیتهای افست خشک (بدون آب)

که فقط در ماشین چاپ افست خشک (بدون آب) استفاده میشوند. استفاده از این نوع پلیت ها نیاز به مرکب ویژه دارد.
پلیتهای زدودنی

که به صورت دیجیتالی حساس میشوند(نیازی به طی مراحل شیمیایی ندارد) و در دو نوع پایهٔ فلزی و پلی استر ی عرضه میشوند.
پلیتهای حساس به حرارت

مراحل حساس نمودن و ظاهر کردن این پلیت ها کاملا شبیه به تهیه فیلم لیتوگرافی با دستگاه ایمیج ستر میباشد.


منبع
ماهنامه صنعت چاپ