به گزارش خبرگزاري فارس، «مصطفي محمدنجار» وزير كشور كه به پاكستان سفركرده در ديدار با همتاي پاكستاني خود با تاكيد بر اينكه ايران از نظرامنيتي يكي از امنترين كشورهاي منطقه به شمار ميرود، گفت: اين توان راداريم كه با هر نوع ناامني كه از خارج از مرزها تحميل ميشود برخورد كنيم.در اين حال دولت پاكستان بايد در اين زمينه همكاريهاي لازم را داشتهباشد. در اين گزارش كه واحد مركزي خبر منتشر كرد، محمدنجار همچنين بااشاره به وجود عناصري در پاكستان و حمايت آنان از گروههاي تروريستي وگروه ريگي، اظهار داشت: مرزهاي ما تاكنون هيچ ناامني براي پاكستان نداشتهو ما همواره با پاكستان روابط دوستانهاي داشتهايم.
«رحمان ملك» وزير كشور پاكستان هم براي بازداشت و تحويل «عبدالمالك ريگي» سركرده گروهك تروريستي جندالله به ايران قول همكاري داد.
رحمانملك با ابراز تاسف از وقايع تروريستي اخير در سيستان و بلوچستان، خاطرنشانكرد: پاكستان آماده هرگونه همكاري با ايران براي مبارزه با تروريسم است.
ويتصريح كرد: دشمنان دو كشور درصدد تخريب روابط ايران و پاكستان هستند وبايد در اين زمينه هوشيارانه عمل كرد و با همكاري جلوي اين تعرضات وتوطئهها را گرفت.
وزيران كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان بر عزمجدي تهران و اسلام آباد براي مبارزه با گروههاي تروريستي در مرزهاي مشتركو برخورد با عوامل آن تاكيد كردند.
مصطفي محمدنجار وزير كشور جمهورياسلامي ايران صبح امروز جمعه وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال همتايپاكستاني خود و ديگر مقامات سياسي امنيتي اين كشور قرار گرفت.
محمدنجار قرار است فردا با رئيس جمهور و نخست وزير پاكستان ديدار و گفتگو كند.