باران خورشیدی عامل داغ بودن اتمسفر خورشیدمحققان دانشگاه کیوتو با شبیه سازی فرایند بارش باران در خورشید دریافتند گازهای داغی که عامل شکل گیری این بارانها هستند در عین حال می توانند دلیل اصلی داغ شدن خارجی ترین لایه اتمسفر خورشید نیز به شمار روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتمسفر خارجی خورشید با حرارتی برابر میلیونها درجه آخرین مکانی است که شاید کسی بخواهد در آن به جستجوی بارش باران بپردازد، با این حال تا کنون حالتی از باران در این لایه مشاهده شده است. این پدیده می تواند توضیح دهد چرا لایه کورونال که خارجی ترین بخش خورشید است نسبت به لایه های درونی آن از حرارت بیشتری برخوردار است.

بارانهای کورونالی از هزاران توده گره مانند جرمگینی با وسعت هزاران کیلومتر تشکیل شده اند که مرکب از گازهای نسبتا سرد با حرارت ده ها هزار درجه بوده و از اتمسفر خارجی خورشید با سرعتی برابر 100 کیلومتر بر ثانیه به سمت سطح قابل مشاهده خورشید سقوط می کنند.

شبیه سازی های جدید نشان می دهد باران کورونالی نتیجه فرایندی است که حرارت لایه کورونال را تا درجه بالایی افزایش می دهد. تا کنون دو نظریه در رابطه با این پدیده غیر عادی ارائه شده اند که یکی از آنها دلیل حرارت بالای کورونال را انفجارهای کوچکی به نام نانو شعله ها در لایه های زیرین اتمسفر دانسته و دیگری مواج بودن امواج مغناطیسی را دلیل بالا بودن درجه حرارت لایه کورونال می داند.

شبیه سازی دانشمندان دانشگاه کیوتو بر اساس این دو نظریه احتمال دست داشتن نظریه اول را در تشکیل بارانهای خورشیدی و افزایش حرارت کورونال قوی تر اعلام کردند زیرا بر اساس این نظریه گازهای داغ شده ای که از سطوح زیرین و با واسطه نانو شعله ها به بالا می آیند می توانند در لایه های بالاتر سرد و حجیم شده و قطرات بارانی را به وجود آورند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان این فرایند را بسیار مشابه فرایند بارش باران در زمین توصیف می کنند زیرا بر اساس شبیه سازی گازهای داغ مشابه بخار آب ناشی از جوشش آب به بالا رفته و پس از سرد شدن، حجیم شده و به شکل قطره ای به پایین سقوط می کند.