شیوه ای جدید برای بهبود برقراری ارتباط با مریخ کشف شددانشمندان لابراتوار مفاهیم پیشرفته فضایی دانشگاه گلاسکو و دانشگاه استراثکلاید شیوه ای جدید را برای برقراری ارتباط مداوم با سیاره مریخ ابداع کردند که می تواند برقراری ارتباط را در طول سفرهای فضایی به مریخ بهبود بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان موفق به یافتن راهی شده اند که با کمک آن می توان به صورت مداوم ارتباط با سیاره مریخ را حفظ کرد، این روش می تواند برای ماموریتهای آینده فضانوردان به مریخ بسیار کارآمد باشد.

گاهی طی ماموریتهای فضایی برقراری ارتباط با مریخ برای چندین هفته و به دلیل تیره شدن دید زمین نسبت به مریخ تحت تاثیر خورشید امکان پذیر نخواهد نبود به همین دلیل محققان دانشگاه استراثکلید روشی جدید یافته اند که با کمک آن و با استفاده از تنها یک فضاپیما می توان ارتباط مداومی را با مریخ برقرار کرد.

عملی شدن این کشف در نقاط لاگرانژی، پنج نقطه در فضا که هر جسمی با قرارگیری در آن، نسبت به زمین موقعیت ثابتی خواهد داشت، امکان پذیر خواهد بود به بیانی دیگر در صورتی که فضاپیمایی در یکی از نقاط لاگرانژی قرار گیرد می تواند ارتباطی مداوم را با زمین و با سطح مریخ حفظ کند همچنین وجود دو فضاپیما در این مناطق می تواند کیفیت ارتباط را بهبود بخشد.

این مطالعات بر اساس فناوری نیروی T6 که برای ماموریت سازمان فضایی اروپا به سوی عطارد ابداع شده بود، انجام گرفته است، ماموریتی که در سال 2014 آغاز خواهد شد.

بر اساس گزارش تلگراف، سازمان فضایی اروپا سرمایه گذاری را برای تحقیقاتی که بتوانند چگونگی استفاده از فناوری برای پیشبرد علوم فضایی را بهبود ببخشد، از بهبود بخشیدن به ارتباطات راه دور تا کنترل قطب شمال انجام داده است که نتیجه قسمتهایی از این مطالعات در زمینه بهبود ارتباط با سیاره مریخ در شصتمین کنگره بین المللی فضانوردی در کره جنوبی عنوان شده اند.