1.
یک تایوانی 64 ساله که بیش از سی سال استکه نخوابیده است،این مرد بعد از یک تب در سال 1973 دیگر نتوانسته بخوابد.ظاهرا این بیخوابی طولانی تاثیری هم بر سلامتی اش نداشته است.او در یکمزرعه زندگی می کند و از خوک و مرغ نگهداری می کند و این کار تمام وقت اورا می گیرد2.
یک مرد هندی که برادر دوقلو اش راحامله بود. یکی از عجیب ترین موارد پزشکی که یک از دو جنین در داخل رحمدیگری مدفون شده است.او همیشه فکر می کرد که توموری در داخل شکم خود داردتا اینکه این تومور زیادی بزرگ شد و پزشک ها پس از عمل اعضای انسان را ازداخل شکم او بیرون آوردند.نکته جالب این است که وقتی یک دوقلو در بدندیگری اسیر می شود می تواند به زندگی خود مثل یک انگل ادامه دهد تا زمانیکه شروع به صدمه زدن به میزبان خود می کند3.
یک سربازژاپنی که حتی پس از پایان جنگ جهانی دوم از ترس آمریکایی ها ۲۸ سال در خفازندگی می کرد.او از سال 1944 تا 1972 در یک غار جنگلی زیر زمینی با دو نفراز ساکنان آنجا زندگی می کرد ، حتی پس از آنکه اعلامیه های پایان جنگ رادیده بود.4.
مهران کریمی ناصری (یک پناه جوی ایرانی)که از سال ۱۹۸۸ در فردوگاه دو گل پاریس زندگی میکند و از آن بیرون نیامدهاست.او به کشورهای مختلفی تقاضای پناهندگی داده که ناموفق بود. ظاهرا فیلمترمینال که در سال ۲۰۰۴ ساخته شده بود و تام هنکس در آن بازی می کرد باالهام از مهران کریمی ناصری بوده است.با وسیله ها و کیف ها او همیشه شبیهیک مسافر است و کسی به او توجه نمی کند.5.
یکسیاستمدار ژاپنی که فکر میکند خدا و مسیح است و تصمیم دارد دنیا را بارسیدن به مدارج سیاسی تغییر دهد. او قایل به یکی بودن دین و سیاست است ومیخواهد قوانین سازمان ملل را تغییر بدهد و … او در انتخابات زیادی شرکتکرده ولی موفق نشده است.6.
بیهاری هندی که یک کشاورزاست در سال ۱۹۷۶ تا 1994 رسما مرده اعلام شده بود و او ۱۸ سال با دولت وبوروکراسی هند جنگید تا ثابت کند که زنده است. ظاهرا عمویش با رشوه او رارسما و دولتی کشتانده بوده است تا زمینش را تصاحب کند.او زمانی متوجه شدکه می خواست از بانک وام بگیرد. بعدا معلوم شد که حداقل صد نفر دیگر همسرنوشت او را دارند
.این انجمن الان 20،000 عضو دارد که تا سال 2004 آنها موفق شدند که 4 نفر از اعضا را زنده اعلام کنند.7.
دیویدایکه که یک بازیکن حرفه ای سابق فوتبال بریتانیایی است، معتقد است جهان راکسانی اداره میکنند که از نسل خزندگانند. به نظر او این افراد تمایلاتکودک آزاری و شیطانگرایانه دارند. او الیزابت دوم و جرج بوش را از نسلخزندگان قدیم میداند و در کتابهایش (۱۵ کتاب) سعی میکند این افراد رامعرفی و جهان را از دست آنها نجات دهد.او پس از یک سخنرانی 5 ساعته برایدانش آموزان مورد تشویق دانشگاه تورنتو در سال 1999 قرار گرفت.8.
النبادن آمریکایی که از سال ۱۹۹۰ خود را به به پاپی انتخاب کرده است. او وطرفدارنش انتخابات واتیکان را به رسمیت نمی شناسند. الن را ۶ نفر از جملهوالدینش با پاپی برگزیدند. او همچنان به کارش ادامه میدهد.9.
ناکاماتسومخترع ژاپنی که بیش از ۳۰۰۰ اختراع داشته (از جمله فلاپی دیسک) و رکوردجهانی را برای تعداد اختراعاتش دارد. او در ۳۴ سال گذشته از تمام غذاهاییکه خورده عکس گرفته و آن را تجزیه تحلیل کرده. هدفش این است که ۱۴۰ سالزندگی کند.10.
میشل لوتیتوی فرانسوی همه چیز می خورداز تلویزیون گرفته تا دوچرخه از آهن گرفته تا شیشه و پلاستیک و … البتهاگر آن شی کمی برزگ باشد خوردنش نیز طول می کشد. مثلا دو سال طول کشیداز1978 تا 1980 که او توانست یک هواپیما را بخورد. ظاهرا او یک معده وروده ای با دو برابر ضخامت قابل انتظار دارد و اسید گوارشی او دارای قدرتغیر معمولی است که به او امکان خوردن فلزات را می دهد