در چندوقت اخیر موتورولا نتوانسته توفیقی در بازارداخلی کشورمان داشته باشد و کم کم در حال تبدیل به یک برند فراموش شدهبرای دوست داران تلفن همراه می باشدموتورلا با معرفی مدلهایی چون V3 و سریRAZR توانست در دل خریداران ایرانی جایی پیدا کند اما این روند را نتوانستبا موفقیت ادامه دهد. عدم تنوع مدل های موتورولا در سطح بازار باعث شده تامشتریان علاقه چندانی به این مارک نشان ندهند به همین دلیل شرکت هایقانونی عرضه کننده این گوشی ترجیح به کاهش واردات این برند گوشی در بازارکرده اند.
به موجب همین امر برند موتورولا از ابتدای سال جاری تا کنون به دلیل نبود استقبال روزهای بی رونقی را سپری می کند.