فرود اضطراري هواپيماي كويتي در فرودگاه امام(ره)

يك فروند هواپيماي اير باس مسير تهران كويت، 20 دقيقه پس از پرواز از فرودگاه امام خميني(ره) به دليل نقص فني به اين فرودگاه بازگشت.

رضاجعفر زاده سخنگوي سازمان هواپيماي كشوري در گفت و گو با فارس اظهار داشت:يك فروند هواپيماي شركت هواپيمايي كويتي به شماره پرواز 512 مسير تهرانكويت كه در ساعت 19 و 36 دقيقه امشب به مقصد كويت فرودگاه امام خميني(ره)را ترك كرد، 20 دقيقه پس از بلند شدن به علت نقص فني به اين فرودگاهبازگشت.

وي خاطر نشان كرد: به دليل بروز نقص فني در هواپيما،خلبانوضعيت هواپيما را به برج مراقبت فرودگاه امام خميني (ره) اضطرارياعلام كرد و در خواست بازگشت و فرود در اين فرودگاه نمود.

جعفرزاده ادامه داد: در كمترين زمان ممكن عوامل فرودگاهي اعم از تيم ايمنيزميني فرودگاه و ارگانهاي مستقر در فرودگاه زمينه فرود اين هواپيما رافراهم كردند و هواپيما بدون هيچ آسيبي به زمين نشست.

سخنگوي سازمانهواپيمايي كشوري تصريح كرد: به محض مخابره اين خبر كارشناس استانداردپرواز سازمان هواپيماي كشوري جهت بررسي چگونگي وضعيت اين هواپيما بهفرودگاه امام اعزام شد.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشورخاطر نشان كرد: مسئولان شركت هواپيمايي كويتي متعهد شدند به محض رفع نقصهواپيما و تائيد آن از سوي كارشناس استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي نسبتبه انتقال مسافران اين پرواز اقدام كنند.

جعفر زاده خاطر نشان كرد: هواپيما كويتي از نوع اير باس 320 بوده و تعداد 112 مسافر داشته است.