رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: هر بازگشت هواپیما فرود اضطراری نیست

خبرگزاریپانا : رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب که هر بازگشت و فرودهواپیما به طور حتم فرود اضطراری نیست گفت: در قوانین و مقررات مدون هوانوردی جایگاه و زمان فرود اضطراری هواپیماها تعریف شده است .


بهگزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ، رضانخجوانی اظهار داشت : متاسفانه این موضوع مدتهاست به گونه ای انعکاس مییابد که هر فرود هواپیمایی که در صنعت هوا نوردی جهان امری عادی و طبیعیبوده و در چهار چوب مقررات است انجام می شود بصورت غیرعادی و اضطراری تلقیمی شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: این موارد ممکناست به علت بروز نقص فنی ویا شرایط جوی ، بیماری یکی از مسافران و یااشکالی جزئی در سیستم ناوبری هواپیما اتفاق بیفتد و حال آنکه از نظرقوانین و مقررات هواپیمایی غالب این موارد فرود اضطراری نیست.

معاونوزیر راه همچنین در تشریح اصطلاح فرود اضطراری، گفت : براساس کتاب هواپیمازمانی است که خلبان هواپیما اعلام و بر اساس دستور العمل های تعیین شدهجزء جزء آن را از جمله آگاهی عوامل فرودگاهی جهت موقعیت گیری ماشین هایآتش نشانی ، فوم پاشی سطح باند و استقرار نیرو های ایمنی زمینی اجراء کند .

رئیسسازمان هواپیمایی در ادامه گفت: در بسیاری از موارد هواپیما دچار نقص فنیمی شود که بر اساس مقررات و کتاب هواپیما می تواند به مسیر خود ادامه دهداما شرکت های هواپیمایی با توجه به اینکه امکانات تعمیر هواپیما درفرودگاه مقصد برایشان فراهم نیست در در صورتامکان خلبان به فرودگاه مبداءباز می گردد که این بازگشت فرود اضطراری نیست.

نخجوانی در پایان ازاصحاب رسانه و نمایندگان رسانه های گروهی خواست جهت جلوگیری از تولیداحساس نا امنی در بکارگیری الفاظ تخصصی با استعلام از مرجع مربوطه دقتبیشتری داشته باشند.