دولت فنلاند قصد دارد تا سال 2015 تمام شهروندان این کشور را زیر پوششپهنای باند با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری مهر،همچنین از جولای سال آینده تمام شهروندان فنلاندی حق دسترسی به اینترنت ازطریق پهنای باند حداقل یک مگابیت بر ثانیه را به دست خواهند آورد.

وزارتحمل و نقل ارتباطات فنلاند ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که این کشور قصددارد در مسیر توسعه جدید دسترسی به اینترنت قرار گیرد.

در اینراستا دولت این کشور اولین مقررات مربوط به دسترسی تمام شهروندان فنلاندیبه پهنای باند را به شرکتهای ارائه کننده اینترنت (آی. اس. پی) ابلاغ کردهاست. مهمترین هدف از ارائه این خدمات مبارزه با بحران اقتصادی است.

براساسگزارش لس آنجلس تایمز، در حال حاضر در این کشور 96 درصد از کل جمعیت ازاتصال به اینترنت بهره مند هستند و نفوذ پهنای باند در این کشور یکی ازبالاترین ضریب نفوذ در سطح اروپا است.

همچنین سرمایه گذاریهایخصوصی و دولتی بسیاری در توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و زیرساختهای آندر فنلاند انجام می شود و نوکیا مهمترین شرکت در توسعه این زیرساختها بهشمار می رود.

به گفته مقامات این کشور، سرعت دسترسی تمامشهروندان فنلاندی با پهنای باند حداقل تنها یک مگابیت بر ثانیه بسیارپایین است و به همین علت این کشور در تلاش برای توسعه سرعت اینترنت است.

بهگزارش مهر، خبر اجرای پروژه دسترسی اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیهدر این کشور اسکاندیناویایی ظرف 6 سال آینده در شرایطی اعلام می شود که درکشورمان حداکثر دسترسی به اینترنت تنها 512 کیلوبیت بر ثانیه است. این درحالی است که امروزه گسترش اینترنت پر سرعت یکی از اهداف توسعه و مبارزه بامشکلات اقتصادی کنونی در کشورهای توسعه یافته به شمار می رود.