شرکت اپل در میان محصولات جدیدش ماوس لمسی ارائهکرده است که کاملا لمسی بوده و با ایجاد فشار یا ضربه یا هر نوع اشارهدیگری بر روی آن می تواند فرمانهای مورد نظر در رایانه را اجرا کند.
بهگزارش خبرگزاری مهر، شرکت اپل به تازگی جدیدترین تجهیزات رایانه ای خود رابا معرفی iMac جدید و ماوسی لمسی ارائه کرده است. اپل این محصولات جدید رابا امید به حفظ موفقیت مالی خود طی سه ماهه اخیر ارائه کرده است. این شرکتبا وجود بحران اقتصادی موجود از نظر مالی به رشد قابل توجهی دست یافته استبه طوری که روز دوشنبه گزارش کرد سود خالص اپل نسبت به سال گذشته 47 درصدصعود کرده است.

iMacهای جدید از نمایشگر بزرگتر، 21 و 27 اینچیبرخوردار بوده و پردازشگر آنها نسبت به مدلهای قدیمی بسیار سریعتر و مناسبپروژه های گرافیکی است.

ماوس جادویی نامی است که اپل بر روی ماوسبی سیم جدید خود گذاشته است. این ابزار 69 دلاری به کاربران این امکان راخواهد داد تا بدون نیاز به کلیدهای رایج بر روی ماوس، با ایجاد فشار،ضربه، و دیگر اشاره ها که معمولا در کنترل آی- فونها مورد استفاده قرار میگیرند، آنچه را بر روی نمایشگر می بینند کنترل کنند.براساس گزارش سی بی سی، مدیر عملیاتی اپل، تیم کوک می گوید پس از چندین ماهاستفاده از ماوس جدید، نشستن پشت رایانه و استفاده از ماوسهای قدیمی معمولحس ناخوشایندی به انسان می دهد که تنها با دور انداختن ماوسهای قدیمی میتوان آن را رفع کرد.