درود بر همه عزیزان

داشتم راجع به تاریخ اسلام مطالعه می کردم که سوالی برام ایجاد شد. مطرحش می کنم و امیدوارم که دوستان عزیزم نظراتشونو بدن...

610سال پس از پیامبری حضرت مسیح، حضرت محمد در غار حرا به پیامبری برگزیدهشد. البته در منبع دیگری این اختلاف 578 سال ذکر شده است. آیا در اینفاصله بسیار زیاد، پیامبر دیگری برگزیده نشده است؟ اگر بین این دو پیامبر،پیامبر دیگری هم بوده است، آیا در قرآن نام او وجود دارد؟

اطلاعات زیر رو هم از یک سایتی پیدا کردم، شاید مفید باشه

آدم
ادریس

نوح
هود
صالح

ابراهیم
اسماعیل
لوط
اسحاق
یعقوب
یوسف
شعیب
ایوب

موسی
هارون
داوود
سلیمان
الیاس
یسع
یونس
ذوالکفل
زکریا
یحیی

عیسی
؟؟؟
؟؟؟
.
.
.
محمد