آغاز المپیاد جهانی نجوم در تهران/ کارنامه پرمدال ایران در المپیاد نجوم
سومینالمپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک همزمان با سال جهانی نجوم از فردا شنبهبا حضور 20 تیم پنج نفره از دانشآموزان کشورهای شرکت کننده در اینالمپیاد کار خود را در تهران آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA) مسابقه ای بین المللی در نجوم واختر فیزیک است که در بین دانش آموزان دبیرستانی برگزار می شود. اینمسابقه پیش از این میان دانش آموزان جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی برگزارمی شده است.

در سال 1996 برای اولین بار المپیاد جهانی نجوم بهشکل یک مسابقه بین المللی بین دو کشور روسیه و سوئد برگزار شد و از آنتاریخ به بعد این المپیاد همه ساله در یکی از کشورهای جهان برگزار شده است.

دومیندوره المپیاد در سال 1997 در روسیه و با حضور چهار کشور برگزار و سومیندوره آن در سال 1998 نیز در کشور روسیه برگزار شد. المپیاد چهارم نجوم درسال 1999 به میزبانی اوکراین و با حضور هفت تیم از کشورهای بلوک شرق اروپابرگزار شد.

در المپیاد پنجم در سال 2000 میلادی به میزبانی روسیههشت تیم شرکت کردند و در سال بعد آن در دوره ششم المپیاد در سال 2001 ، 9تیم از کشورهای جهان شرکت کردند.

المپیاد هفتم در سال 2002 بازهم به میزبانی روسیه و با حضور 12 تیم برگزار شد و سال بعد نیز المپیادهشتم در سال 2003 با 14 تیم و به میزبانی سوئد برگزار شد. ایران در ایندوره از المپیاد اولین حضور خود را در المپیاد جهانی نجوم تجربه کرد.

تیم دانش آموزان ایرانی از سال 2003 به بعد در تمام دوره های المپیاد جهانی نجوم شرکت کرده است.

المپیادنهم در سال 2004 باز هم به میزبانی روسیه و با حضور 18 کشور برگزار شد.المپیاد دهم در سال 2005 برای اولین بار در آسیا برگزار شد و کشور چینمیزبانی 15 کشور دنیا را برعهده داشت.

المپیاد یازدهم در سال2006 به میزبانی کشور هند و با حضور 16 کشور برگزار شد و المپیاد دوازدهمنیز در سال 2007 به میزبانی کشور اوکراین و با حضور 22 کشور برگزار شد. دردوره دوازدهم تیم ملی جمهوری اسلامی با کسب 3 مدال طلا و 5 مدال نقره مقاماول جهان را در رده سنی 17 سال کسب کرد.

از دوره دوازدهم المپیادجهانی نجوم، اساسنامه المپیاد جهانی دستخوش تغییراتی شد و موضوعاتی ازجمله ویژگی های سنی دانش آموزان، نوع آزمونها و همچنین زبان رسمی المپیادمشخص شد.

همزمان با دوره دوازدهم، اولین دوره جدید با عنوانالمپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک با قوانین جدید و به طور آزمایشی در کشورتایلند برگزار شد.

در این دوره نیز ایران در سال 2007 توانست با اعزام دو تیم به مسابقات به موفقیت دست یابد و یک مدال طلا و چهار مدال برنز کسب کند.ازسال 2008 کمیته بین المللی تصویب کرد المپیاد نجوم و اختر فیزیک به سبکنوین برگزار شود. از همین رو دومین دوره المپیاد نجوم اختر فیزیک در سال2008 در کشور اندونزی و با حضور 24 کشور از جمله ایران در شهر باندونگاندونزی برگزار شد.

در این سال با میزبانی ایران موافقت شد وسومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در سال 2009 از 17 تا 26 اکتبر درتهران برگزار می شود.

مسابقه المپیاد نجوم و اختر فیزیک شامل سهامتحان است که امتحان اول به صورت تئوری و به شکل کتبی برگزار می شود.دانش آموزان باید 15 سوال کوتاه و 3 مسئله تشریحی را که در قالب موضوعاتیچون مکانیک سماوی، نجوم کروی و اخترفیزیک طراحی شده را پاسخ دهند. اینامتحان معمولاً 60 درصد نمره کل را شامل می شود.

امتحان دوم همبه صورت کتبی بوده و موضوع آن تحلیل داده های نجومی است. در این آزمونداده های نجومی که از رصدهای واقعی بدست آمده در اختیار دانش آموزان شرکتکننده هر تیم قرار می گیرد تا آنها را تحلیل و در مورد نتیجه آن بحث کنند.امتحان تحلیل داده ها 30 درصد نمره را دارد.

امتحان سوم، امتحانرصد است. در این بخش همه دانش آموزان با استفاده از تلسکوپ و دوربین سی سیدی (CCD) آسمان را رصد می کنند و به سئوالاتی که در این زمینه پرسیده میشود، پاسخ می دهند. امتحان رصد معمولاً 10 درصد نمره نهایی را به خوداختصاص می دهد.

دانش آموزان در طول 10 روز برگزاری المپیاد علاوه بر شرکت در آزمونها در برنامه های جانبی و فوق برنامه نیز حضور دارند.