نمایش نتایج: از شماره 1 تا 13 , از مجموع 13

موضوع: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

 1. #1
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس
  لينوكس در برابر ويندوز

  برنامهايكه از سوي لينوكس نوشته شده، نميتواند تحت ويندوز عمل كند و بالعكس. اينامر يك قانون است، اما ميتوان گفت كه چندين استثنا نيز وجود دارد. ايناستثناها نصب يك سيستمعامل را بر روي ديگري فراهم ميسازد. براي مثال، دررايانهاي كه با لينوكس كار ميكند، ميتوان به نصب يك كپي از ويندوزپرداخت.
  در سيستم عامل ويندوز كه تحت لينوكس اجرا ميشود، نيز ميتوانبه نصب تمامي برنامههاي ويندوز اقدام كرد. در آن واحد يك رايانه ميتواندبا دو سيستم عامل اجرا شود.

 2. #2
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  ابزارهاي سخت افزاري پشتيباني شده


  درمقايسه ابزارهاي سختافزاري پشتيباني شده، ميتوان گفت كه در هنگاماستفاده از ويندوز، سختافزارهاي بيشتري كار ميكند و اين بدان دليل استكه فروشندگان سختافزار، راهاندازهاي بيشتري براي ويندوز مينويسند كهاين امر در لينوكس صدق نميكند. هنگامي كه ويندوز XP به بازار ارايه شد،بسياري از دستگاههاي جانبي موجود كار نميكرد، زيرا XP به راهاندازهايجديد نياز دارد و فروشندگان انگيزه كمي براي نوشتن راهانداز برايسختافزارهاي قديمي داشتند.

 3. #3
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  سخت افزار سيستم عامل


  لينوكسدر بسياري از پايگاههاي سختافزاري قابل اجرا است كه اين امر در ويندوزامكانپذير نيست. براي مثال، ويندوز NT تا هنگامي كه مايكروسافت تفكر خودرا تغيير نداده باشد، در MIPS CPU قابل اجرا است. اما براي لينوكس كسيوجود ندارد تا ذهن خود را تغيير دهد. لينوكس در دامنه وسيعي از رايانههااجرا ميشود. بهدليل توانايي آن در اجرا شدن بدون واسطه گرافيكي كاربر،به سختافزار كمتري در مقايسه با ويندوز نياز دارد. لينوكس ميتواند دررايانه هاي شخصي بسيار قديمي نيز اجرا شود

 4. #4
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  كاربران پرشمار

  لينوكس سيستم چندكاربري است كه ويندوز اينگونه نيست. ويندوز طوري طراحي شده كه در يك زمان يك كاربر ميتواند از آن استفاده كند. ديتابيسهايي كه تحت ويندوز اجرا ميشوند، موجب ميشوند چند كاربر همزمان به آن دسترسي داشته باشند، اما سيستم عامل تنها براي سر وكار داشتن با يك نفر ساخته شده است. لينوكس مانند ديگر گونههاي يونيكس براي سر و كار داشتن با چندين كاربر همزمان طراحي شده است.

 5. #5
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  گنو/لينوكس: سيستم عاملي حرفهاي


  گنو/لينوكس يك سيستم عامل حرفهاي است. يعني ممكن است يك كاربر كاملا غيرفني براي مديريت آن و انجام برخي از تنظيمات سختافزاري دچار مشكل شود و نتواند بهراحتي اين كار را انجام دهد. البته برخي از توزيعهاي گنو/لينوكس اين امور را بسيار ساده (و حتي راحتتر از ويندوز) كردهاند. ولي با اين حال بهطور كلي، گنو/لينوكس يك سيستم عامل حرفهاي است كه در عين سادگي، از پيچيدگيهاي فني زيادي برخوردار است. البته تمام كاربران لازم نيست اين امور را بدانند. مثلا يك كارمند دفتري كه اموري مانند تايپ و حسابداري را با كامپيوترش انجام ميدهد، ممكن است از نظر فني تفاوتي را احساس نكند.

  برخلاف ويندوز، نكات بيپاياني براي يادگيري در گنو/لينوكس وجود دارد. اين سيستم عامل 4 سال براحتي شما را مشغول خواهد كرد و ميتوانيد مطمئن باشيد پس از آن باز هم مطالب جديدي براي يادگيري وجود خواهند داشت!
  برخلاف ويندوز، در گنو/لينوكس راحتتر هستيد تا بسياري از كارهاي پيكربندي و سيستمي را از خط فرمان بسيار قدرتمند و عالي آن انجام دهيد. با اينكه براي بسياري از امور مانند ويندوز ابزارهاي گرافيكي طراحي شده است، يك كاربر حرفهاي واقعا از خطفرمان گنو/لينوكس لذت خواهد برد. خطفرمان ويندوز را اصلا ميتوان خط فرمان ناميد؟!

 6. #6
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  شبكهبندي


  هر دو سيستم ميتوانند قرارداد TCP/IP را اجرا كنند. لينوكس ميتواند شبكهبندي ويندوز را انجام دهد كه اين بدان معنا است كه لينوكس ميتواند در شبكه ويندوز رايانهها ظاهر شود و در فايلها و چاپگرها سهيم شود. لينوكس ميتواند بر روي شبكهبندي ويندوز شركت كنند كه اين مساله براي ويندوز نيز صادق است.

 7. #7
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  تقسيم بندي ديسك سخت


  ويندوز بايد از سوي يك تقسيمبندي ابتدايي بوت شود. اما لينوكس ميتواند يا از طريق يك تقسيمبندي اوليه و يا از طريق تقسيمبندي استدلالي قرار گرفته در يك تقسيمبندي توسعهيافته بوت شود. ويندوز بايد از سوي اولين سختافزار بوت شود و لينوكس ميتواند از سوي هر نوع ديسك سخت در رايانه به اين امر اقدام كند.


  گزارش نوشته نامناسب

 8. #8
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  فايلهاي ذخيره شده بر روي ديسك سخت


  ويندوز براي اينگونه فايلها از فايل مخفي استفاده ميكند كه اين فايلها مانندOS در تقسيمبندي يكسان قرار ميگيرد. لينوكس از تقسيمبندي اختصاصي براي فايلهاي ذخيره شده در ديسك سخت استفاده ميكند.

 9. #9
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  سيستم فايلها


  ويندوز در سيستم فايلها از12FAT،16 FAT،32 FAT و ياNTFS ، كه بهترين انتخاب است، استفاده ميكند.
  سيستم فايلهاي FAT قديميتر هستند. لينوكس نيز سيستمهاي فايلي مخصوص بهخود دارد. سيستم پيشفرض كه براي لينوكس استفاده ميشود، 2ext نام دارد كه هماكنون به 3 extتغيير يافته است.

 10. #10
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  درجهبندي فايلها


  ويندوز و لينوكس از راهكاري متفاوت در درجهبندي فايلهاي خود استفاده ميكنند. ويندوز از درجهبندي فايلها بر مبناي حجم استفاده ميكند، لينوكس طرحي يكپارچه را به كار ميبندد. ويندوز براي نشاندادن ابزارها و تقسيم بنديهاي سخت افزاري متفاوت از حروف الفبا استفاده ميكند. تحت ويندوز شما بايد از حجم يك فايل براي انتخاب آن مطلع باشيد. در لينوكس تمامي دايركتوريها به دايركتوري اصلي ضميمه شده است. در لينوكس استانداردي در اين كه كدام دايركتوريهاي فرعي براي كدام ابزار استفاده ميشود، وجود ندارد و اين در حالي است كه ديسك A هميشه براي فلاپي درايو استفاده ميشود و ديسك c بخشي از تقسيمبندي بوت شده است.

 11. #11
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  فايلهاي مخفي


  هر دو سيستم از فايل مخفي، فايلهايي كه كاربر در هنگام ليست كردن در يك دايركتوري آنها را نميبيند، برخوردار هستند.

 12. #12
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  دادههاي كاربر


  برنامههاي ويندوز موجب ميشود اطلاعات كاربران را در هر كجا ذخيره كند. اين امر ديسك سخت را براي پشتيباني از فايلهاي دادههاي كاربر غير ممكن ميسازد. لينوكس تمامي دادههاي كاربر را در دايركتوري ذخيره ميكند كه شرايط را براي جابجايي از يك رايانه قديمي به يك رايانه جديد آسانتر ميسازد.

 13. #13
  کاربرسایت HAMIDREZA آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۱
  نوشته ها
  1,606
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: استفاده از سخت افزار و نرم افزار در ويندوز ولينوكس

  انتخاب لينوكس بهجاي ويندوز


  پيشبينيها از آينده روشن لينوكس خبر ميدهند. دليل اين امر، رايگان بودن، بيشتر شدن كاربرد آن، استفاده از Open Office بهعنوان يك توليد شگفتآور، شباهت زياد آن به واسطه گرافيكي كاربر، كيفيت بالا و مقاومت آن در برابر هزاران ويروس و كرم ويندوز نام برده شده است.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. بازيابي فايلها در لينوكس
  توسط HAMIDREZA در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: جمعه ۲۴ مهر ۸۸, ۲۰:۱۲
 2. چگونه رمز عبور admin را در ويندوز xp هك كنيم
  توسط ارسطو در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۳ بهمن ۸۷, ۲۱:۰۸
 3. جديد ترين تم ويندوز ويست
  توسط SAREH در انجمن نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۳۱ شهریور ۸۷, ۰۱:۱۷
 4. تقويم ورزشي ، مهمترين رويدادهاي ورزشي امروز
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۹ تیر ۸۷, ۰۱:۱۴
 5. بايدها و نبايدهاي ويندوز به انتخاب شما
  توسط HAMIDREZA در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: جمعه ۱۴ تیر ۸۷, ۱۰:۵۵

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •