مانيتور لمسي

مانيتور با قابليت اتصال يواسبي، پايهاي كه نقشمحافظ را هم بازي ميكند و صفحه نمايش 800 در 480پيكسلي 7اينچي، مشخصاتS710 Mimo است كه بهتازگي عرضه شده است و ميتواند كنتراستي با تفكيك500:1 ارائه كند. قيمت اين دستگاه بين 150 تا 220دلار متغير است.