رايانه زركوب

اي ميليونها جوان، بزرگسال وديگر كساني كه تلفنهاي همراه چندميليوني بهدست داريد! كامپيوتري كهميبينيد 24قيرات طلا در خود دارد و قطعا ميتواند نظر شما را جلب كند!بشتابيد كه اين كامپيوتر فقط از 7 تا 32هزار دلار عرضه ميشود.