جاروبرقي روميزي
با استفاده از اين جاروبرقي كوچك روميزي ميتوانيد همواره ميزكار خود را پاكيزه نگه داريد.
اين وسيله كوچك با استفاده از درگاه USB شارژ ميشود.