باتري پردوام در رايانههايHP
شركتHP رايانه همراه جديدي را معرفي كرده است كه ادعا ميكند تنها با يك بارشارژ توانايي كار براي مدت 24 ساعت را دارد. دستگاه جديدEliteBook 0396pنام داشته و در ساخت آن از درايو SSD به همراه باتريهاي پرقدرت HPاستفاده شده است. اين شركت ميگويد استفاده از صفحه نمايش جديدLED در اينرايانه همراه موجب ميگردد تا عمر باتري در مقايسه با بكارگيري صفحهنمايشهاي قديمي، به ميزان چهار ساعت افزايش يابد.
Ted Clark نايب رئيسارشدHP و مديرعامل بخش تجارت جهاني رايانه همراه اين شركت ميگويد: امكاناستفاده از اين رايانه در تمام طول روز موهبتي است كه تنها آن دسته ازافرادي كه با چنين وضعيتهايي درگير هستند قدر آن را ميدانند. با HPEliteBook 0396 p ديگر نيازي نيست تا كاربران پيش از اتمام وقت كار روزانهخود نگران تمام شدن باتري دستگاه خود باشند. قيمت پايه اين دستگاه 1199دلار اعلام شده است. اما اگر كاربران بخواهند از تمام ويژگيها و امكاناتجديد اين رايانه همراه در زمينه افزايش زمان عمر باتري بهرهمند شوند بايدمقدار بيشتري هزينه كنند.

سخنگوي HP در گفتگو با رويترز اعلام داشتكه چنانچه كاربران بخواهند از امكان كار 24 ساعته با اين دستگاه برخوردارشوند بايد پيكربندي پيشرفته اين رايانه همراه شامل درايو SSD و باتريUltra-Life را سفارش بدهند كه اين كار موجب افزايش قيمت دستگاه تا مبلغ1816 دلار خواهد شد.