دادگاهی درمسکو پس از بررسی شکایت نوه استالین از روزنامه لیبرال و منتقد دولتروسیه، نووایا گازتا، بدلیل انتشار مقاله ای درباره استالین که شاکی آن راتوهین آمیز و دروغین می دانست، این شکایت را وارد ندانست و به برائتروزنامه نووایا گازتا رای داد.

یوگنی جوگاشویلی نوه استالینشکایت کرده بود که روزنامه نووایا گازتا با نوشتن این مطلب که ژوزفاستالین رهبر پیشین شوروی مستقیما فرمان قتل هزاران نفر از شهروندان کشورشرا صادر کرده بود به حیثیت پدربزرگش لطمه وارد کرده و به او اهانت کردهاست.
یوگنی جوگاشویلی نوه جوزف استالین علیه نووایا گازتا شکایت کرده بود

او خواستار پرداخت غرامتی بالغ بر ده میلیون روبل (340000 یورو) از این روزنامه شده بود.

نووایاگازتا روزنامه لیبرال و منتقد دولت روسیه در بیست و دوم آوریل سال جاریمقاله ای تحت عنوان "بیریا گناهکار است" انتشار داد و در آن نوشت کهاستالین رهبر شوروی سابق به لاورنتی بیریا رئیس سازمان مخوف امنیتی آندوران، چکا، مستقیما دستور داده بود تا هزاران نفر از شهروندان کشورش ولهستان را به قتل برساند و شخصا زیر فرمان اعدام آنها را به امضا رساندهبود. این کشتار در کاتین واقع در روسیه روی داد.

در پی انتشار اینمقاله، نوه استالین از روزنامه نووایا گازتا شکایت برد که اتهامات کذب برپدربزرگش وارد آورده و باعث هتک حرمت او شده است.
بسیاری ازسازمان هایحقوق بشر و تاریخ دانان از این شکایت شگفت زده شدند و آنرا اهانت بهمیلیونها قربانی یکی از دیکتاتورهای نامی جهان خواندند.

در گفتگو با نادژدا پروسن کووا سخنگوی روزنامه نووایا گازتا در مسکو در مورد این مطلب و شواهدی که در آن ارائه شده است سوال کردم.

نادژاپروسن کووا در پاسخ گفت: "نویسنده این مقاله آناتولی یبلوکوف نام دارد کهمدت مدیدی بازرس نظامی بوده و به بسیاری از اسناد سری دسترسی داشته است.او پرونده مربوط به کشتار کاتین را بررسی کرده است و مقاله اش را بر اساسشواهد بدست آورده از این پرونده نوشته است. از آن گذشته ما بسیاری ازشواهد خود را از مدارکی که بعنوان اسناد محرمانه در بایگانی کا گ ب و سایرمراکز دولتی وجود دارد بدست آورده ایم که اکنون در دسترس عموم قرار دارد."

آناتولییبلوکوف براساس این شواهد می نویسد که استالین و چکیست ها یا مامورانسازمان امینتی و اطلاعاتی آن دوران در ریختن خون شهروندان شوروی و جنایاتفجیع علیه آنها سهیم بودند.

اما یوگنی جوگاشویلی نوه استالین میگوید که پدر بزرگش هرگز مستقیما فرمان قتل کسی را صادر نکرده بود: "ایننوع اتهامات از جانب کسانی وارد می آید که هیچگونه ارتباطی با تاریخندارند و این اتهامات فقط تبلیغات علیه استالین است. کسی به نقش سازنده ومهم استالین درسالهای 1924 تا 1953 اشاره نمی کند."

طبق آمار رسمیکه در زمان گورباچف رهبر شوروی سابق منتشر شد در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ بینچهار تا شش میلیون نفر توسط استالین در تصفیه های خونین او بازداشت شده وبین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر به اعدام محکوم شدند. و چند میلیون تن به اردوگاههای کار اجباری اعزام شدند که تنها یک دهم از آنها از سرما و گرسنگی جانسالم به در بردند.

از این روی شکایت از بابت هتک حرمت استالین و وارد آوردن اتهامات دروغ بر او بسیاری از تاریخ دانان را شگفت زده کرده است.

اورلاندوفاجس استاد تاریخ روسیه در کالج بیر بک بریتانیا می گوید که دولت روسیه درسالهای اخیر تلاش زیادی بعمل می آورد تا تصویر بهتری از استالین بدست بدهد.

"اینتلاشها از پنج تا شش سال گذشته از سوی ولادیمیر پوتین آغاز شده است که ازجانب مردم و رسانه های تحت کنترل دولت حمایت می شود. این تلاشها نشاندهنده استبداد رهبری ولادیمیر پوتین و مدودف رئیس جمهوری است که مردمروسیه را ترغیب می کنند تا بر دوران تاریک دیکتاتوری استالین چشم ببندند،به تاریخ خود ببالند و به استالین به دیده یک قهرمان ملی دوران جنگبنگرند."

نادژدا پرسن کووا سخنگوی روزنامه نووایا گازتا این موضوعرا تایید می کند که دولت روسیه سعی دارد استالین را فردی که با مدیریتتوانای خود باعث پیشرفت کشورش و پیروزی در جنگ جهانی دوم شد معرفی کند امامی افزاید که قهرمان جلوه دادن استالین اهانت به تاریخ و میلیونها قربانیاوست: "بی شک چنین باوری ترویج داده می شود. قهرمان جلوه دادن استالینخطرناک و ناعادلانه است و اگر به عقل سلیم رجوع کنیم باید آنرا توهین بهتاریخ بدانیم."

هواداران استالین می گویند که در دوران او در شوروینظم و ترتیب برقرار بوده است که باعث پیشرفت کشورشان شد و رهبری کنونی رامانند رهبری استالین قدرتمند توصیف می کنند.

تحلیل گران سیاسی دررابطه با این تلاشها به اقدام دولت روسیه در سال 2003 اشاره می کنند کهبخشی از متون تدریس تاریخ که در آن از استالین انتقاد شده بود را در مدارساین کشور ممنوع کرد.

بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر تلاشدولت روسیه را در تحریف تاریخ و قهرمان سازی استالین شدیدا مورد انتقادقرار داده اند اما بسیاری از تحلیل گران امور روسیه می گویند که این نگرشنو به تاریخ از حمایت مردم این کشور برخوردار است.

سال گذشته در یکمسابقه تلویزیونی موسوم به "قهرمانان ملی روسیه" که از مردم سراسر اینکشور خواسته شده بود تا یک نفر را بعنوان قهرمان ملی خود انتخاب کنند دررای گیری ژوزف استالین مقام سوم را کسب کرد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]