بازتاب آنلاین: یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت ایران ایر که از ایران به ترکیه میرفت، به خاطر نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شد.
بهگزارش منابع خبری، هواپیما که ساعت 17 روز یکشنبه با 102 مسافر وخدمه،فرودگاه بینالمللی تبریز را به مقصد استانبول ترک کرده بود، پس ازحدود دوساعت به دلیل نقص فنی در مبدأ به زمین نشست.
این درحالی بود که خلبان پرواز شماره 507 ایران ایر، به خاطر پر بودنمخزن سوخت وسنگینی هواپیما، مجبور شد در آسمان چرخ بزند و ساعت 19 درفرودگاه تبریز بهزمین بنشیند.
دباغچیان، مدیر ترمینال فرودگاهبینالمللی تبریز در این باره گفت:خلبان هواپیمای حامل 102 سرنشین پس از15 دقیقه اعلام نقص فنی کرد اما ویبه علت پر بودن باک و سنگینی هواپیمامجبور شد مقداری از سوخت را مصرف کندو ساعت 19 در فرودگاه تبریز به زمینبنشیند.
سرانجام سرنشینان هواپیما ساعت 22 و 40 دقیقه یکشنبه شب با هواپیمای جایگزین به استانبول پرواز کردند.


برگرفته از شهریاریها دات کام