طی چند ماه گذشته با تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و بانکی به مرور جایگاه و روشهای مرسوم وسیاستهای پیش روی سیستم بانکی با دیدگاهی خوشبینانه نگاه کردم.
با داشتن سوالات فراوان و تازه بدنبال پاسخ لیکن هنوز موفق به یافتن حتی یک جواب نیز نشده ام.
۱- چرا حداقل سرمایه موسسات مالی برای تبدیل به بانک خصوصی کاهش یافته و زمان رسیدگی به این موضوع خارج از نوبت و در الویت قرار دارد. اما در تکمیل این زنجیره نقدینگی کمترین نگاه و توجهی به
صندوقهای قرض الحسنه جهت تبدیل به موسسات مالی نمی گردد.
۲- ابتدا صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) سپس بانک مهر ایران و بعد از آن صندوق پس انداز ملی ایران و طبق شواهد موجود جدایی کل منابع قرض الحسنه از بانکهای تجاری و جمع آوری بیش از ۱۶۰هزار میلیارد از نقدینگی ارزان در یک سیستم جامع قرض الحسنه . آیا با ماهیت ارزان این حجم عظیم نقدینگی می تواند موجب رشد تولید و رونق بازار و توسعه اقتصادی بر مبنای قیمت تمام شده خدمات و صنعت و کشاورزی و حمایت از صنایع داخلی بمنظور حیات و رقابت با فرآورده های مشابه خارجی گردیده و همزمان بدلیل تزریق پول ارزان و فراوان به جامعه از تورم حاصله پیشگیری نماید..
۳- بانکهای دولتی بیش از ۱۲۰ درصد منابع خود را تسهیلات اعطا نموده اند (حدود ۱۸۰ هزار میلیارد) و در عین حال بیش از ۲ برابر سرمایه اولیه آنان برابر با (حدود ۴۰ هزار میلیارد که خیلی شفاف هم نیست) مطالبات حال شده و معوق می باشد.در این حال تنها ابزاری که می تواند قامت خمیده نظام بانکی ما را بازی دهد آزاد سازی نرخ بهره و سود بر مبنای عرضه و تقاضای پول می باشد. چه در صورت ادامه روند فعلی در سال آینده و مقیاس با سال جاری دیگر مجالی برای قیاس نباشد.
۴- روند صعودی افزایش نقدینگی تحقیقا و بواسطه (معوق) بلوکه شدن سرمایه بانکها نزد مردم قدری کاهش یافته است.و اگر کاهش بیشتری از این حیث متوجه بازار پول ما گردد منجر به توقف چرخه پول و رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول خواهد رشد.بنا براین افزایش واقعی سرمایه بانکها و نه از طریق روشهای غیر شفاف خط اعتباری می تواند فرشته نجات بانکهای دولتی باشد.
۵- بنظر می رسد بانکهای دولتی هیچکدام دارای استراتزی آینده نگر و راهبردی نبوده و در دایره بسته خود به هر تلاشی متوسل می گردند و برغم یکسان بودن خدمات الکترونیک در بانکهای ما مشتریان کوچک وبزرگ را با روشهای غیر اصولی جذب و دفع می کنند که این امر از آفتهای بزرگ نظام بانکی نیز می باشد.
و سوالات فراوان دیگر که ذهن مرا میبرد به اینکه بانکداری در ایران به .....

aalipour.blogfa.com