نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه


  ازمیانبیش از هزار زن، که در طول سلطنت سی و هفت ساله فحتعلی شاه قاجاردرحرمسرای او زیستهاند نام قریب به ۲۰۰ تن از آنان در منابع مختلف مربوطبهقاجاریه ثبت شده است.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


  ازمیان بیش از هزار زن، که در طول سلطنت سی و هفت ساله فحتعلی شاهقاجار درحرمسرای او زیستهاند و نام قریب به ۲۰۰ تن از آنان در منابعمختلف مربوطبه قاجاریه ثبت شده است، طاووس خانم، ملقب به تاج الدوله، بیشاز هر زندیگری در دوران سلطنت دومین پادشاه سلسله قاجار اثر گذاشته وتنها زنی استکه تا پایان عمر فتحعلی شاه محبوب و سوگلی حرم این پادشاهعشرتطلب بوده وبیش از زنان دیگر دومین پادشاه قاجار برای او فرزند آوردهاست.

  میرزاعبدالوهاب معتمدالدوله معروف به نشاط اصفهانی از شعرایمعروف دربار فتحعلیشاه که بر تاجالدوله نقش پدر داشت ازدواج شاه و او رافراهم کرد.

  طاووسهنگام ازدواج با فتحعلی شاه دختر زیبائی بوده،ولی تعداد زنان زیبا درحرمسرای عریض و طویل فتحعلی شاه کم نبود. آنچهموجب دوام علاقه و محبتفتحعلی شاه به طاووس شد، کمال او بود نه جمال.طاووس که در مکتب نشاطاصفهانی شاعر معروف دوران فتحعلی شاه تربیت شده بودبعد از عروسی با شاه ازمصاحبت او برخوردار بود و شعر هم میگفته، ولی ازاشعار او در هیچ یک ازمنابع مربوط به قاجاریه که در دسترس نویسنده بودهاست، نمونهای مشاهده نشد.

  طاووسچون از یک خانواده معمولی بود بهعقد ازدواج منقطع فتحعلی شاه درآمد، ولیجشن عروسی او با شاه قاجار، ازمراسم بسیار باشکوه عروسی دوران سلطنتفتحعلی شاه بود. در آن تاریخشاهزاده حسنعلی میرزا ملقب به شجاعالسلطنه(پسر ششم فتحعلی شاه) حاکمتهران بود و به دستور او شهر را به خاطر عروسیپدرش با این دختر اصفهانیآذین بستند. تخت مرصعی را که تخت خورشید نام داشتبرای شب عروسی آمادهکردند و بعد از شب زفاف با طاووس، به امر فتحعلی شاهاین تخت را «تختطاووس»خواندند، که هنوز بر روی این تخت مرصع و گرانبهاباقی مانده است.

  طاووسدر همان چندماه اول زندگیزناشوئی با فتحعلی شاه، به قدری علاقه و توجهپادشاه قاجار را به خود جلبنمود که شاه به او لقب «تاجالدوله» اعطا نمودو تصمیم گرفت او را به عقدازدواج دائم خود درآورد و قصد داشت یکی از چهارزن عقدی خود را طلاق بدهد وطاووس را به عقد دائمی خود درآورد، ولی طاووسحاضر نشد و ترجیح داد همچنانزن صیغه شاه بماند. همچنین فتحعلی شاه مقررفرمود که یک دست عمارتتامالاجرا از اندرونی و بیرونی و حمام، مشتمل برتالارهای آئینه متعددمانند موقع تمکن و نشیمن خود خاقان مغفور که معروفبه عمارت چشمه بود، برایتاجالدوله ساختند.

  اوضاع و اسباب تجملتاجالدولهبه همه جهت از حرمخانه خارج بود و دستگاهی جداگانه داشت ازفراشخانه واصطبل و غیره. میرزا حسین، پسر مرحوم میرزا اسدالله خان برادرمرحوم میرزاآقاخان صدراعظم، وزارت تاجالدوله را داشت. ماهی هزار تومانبه اسم سبزیمطبخ تاجالدوله از دفتر برات صادر میشد.

  طاووسکه تاپایان عمر فتحعلی شاه، زن سوگلی و مورد علاقه او باقی ماند ۹ فرزندبرایفتحعلی شاه به دنیا آورد، که شش تن از آنان، سه پسر(سیفالدوله،نیرالدوله و عضدالدوله) و سه دختر (شیرین جهان خانم،شمسالدوله و مرصعخانم) زنده ماندند. پسران به مقامات مهمی رسیدند ودختران با شاهزادگانقاجار ازدواج کردند.

  از میانفرزندان طاووس، سلطان محمد میرزا ملقببه سیفالدوله پسر ارشد طاووس موردتوجه و علاقه مخصوص فتحعلی شاه بود، بهطوری که در سیزده سالگی حکومت ایالتبزرگ اصفهان را به او واگذار نمود ویوسف خان گرجی سپهدار را به وزارت اوبرگماشت. سیفالدوله در زمان فوتفتحعلی شاه در اصفهان هم حکومت اصفهان راداشت و تشریفات کفن و دفن فتحعلیشاه تحت نظر وی انجام پذیرفت. سیفالدولهبعد از مرگ پدر مدعی سلطنت نشد،ولی به برادرزاده بیمار و ناتوانش محمدشاههم اعتنائی نداشت، به همین جهتبه صوابدید میرزا ابوالقاسم قائم مقام اولینصدر اعظم محمدشاه به تهراناحضار شد و چندی بعد همراه مادرش به عتباتعالیات رفت و در بغداد اقامتگزید.

  در منابع مربوطبه دوره قاجاریه، اعم از منابع داخلی ونوشتههای مؤرخین خارجی، به نفوذتاجالدوله یا طاووس در وقایع بیست سالآخر سلطنت فتحعلی شاه و عزل و نصبحکام و مقامات مهم این دوره اشاره شده،ولی همه مؤرخین داخلی و خارجی بهنیکی از او یاد کردهاند. او زنی مؤمن ومتدین و دلرحم و با عاطفه بوده وهر مظلومی به درگاه او پناه میبرد مأیوسبرنمیگشت.

  درروزهای بیماری فتحعلی شاه در سفر اصفهان نیز که بهمرگ وی انجامید طاووستنها زن از صدها زن حرمسرای شاهی بوده که در کنارشوهر ۶۸ سالهاش مانده واز او پرستاری مینمود.

  برای پی بردن بهبزرگ منشیو سعه صدر تاجالدوله یا طاووس اصفهانی، همین فقره انصراف ازتصاحبجواهراتی که حداقل یک میلیون تومان به پول آن روز قیمت داشته و ارزشامروزآن هزاران برابر است کفایت میکند.
  خودداری او ازپیوستن به جمعزنان عقدی فتحعلی شاه نیز، که مستلزم طلاق یکی از چهر زنعقدی او بودنمونه دیگری از بزرگواری و اعتماد به نفس این زن است و با یانکه بعدها بافوت یکی از زنان عقدی شاه، این امکان برای او فراهم شد که بدونالتزامفتحعلی شاه به طلاق یکی از زنان عقدیش به عقد دایم او در آید، ازحرف خودکه نمیخواهد ساعت سعد جاری شده صیغه عقد منقطع او به هم بخوردبرنگشت وتا آخر عمر زن صیغه فتحعلیشاه بود.

  تاجالدولهبعد از درگذشتفتحعلی شاه به اتفاق پسرش سیفالدوله به زیارت عتبات رفت ودو مرتبه نیزبه حج بیتالله مشرف شد. تاجالدوله سالهای پایانی عمر خود رادر نجف اشرفبه سر آورد و مقبرهعای برای خود در مجاورت حرم حضرتامیرالمومنین ساخت،که هم اکنون نیز برقرار و معروف است. چند تن از اولادتاجالدوله هم درزمام حیات او در نجف اشرف اقامت گزیدند نسل پنجم و ششمآنها هم اکنون دربغداد و نجف و کربلا زندگی میکنند.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  نا گفته ها در باره حرمسرای فتحعلی شاه

  پديدهيحرمسرا و داشتن زنان متعدد، از ديرباز در تاريخ ايران وجود داشتهاست. درکتاب «حيات مردان» از «پلوتارک» در مورد حرمسراي «اردشير دوم هخامنشي» نيزسخن به ميان آمدهاست. «هردوت» از زنان زيبا و دلير ايراني، بسيار و بهنيکي ياد ميکند. در تاريخ باستان، داستانهاي فراواني از مبارزات ورقابتهاي زنانهي درون حرمسراهاي عصر هخامنشي نقل شدهاست.


  معروفترين پادشاه ساساني که حرمخانهاش شهرت فراوان داشته، «خسرو پرويز»بوده است که حدود هزار زن در حرمسراي او زندگي ميکردهاند. از زنانمشهور او، ميتوان به «شيرين» و «مريم»، دختر امپراتور روم اشاره کرد. اينشيرين همان کسي است که نظامي، شرح حال دلدادگيهاي او را با خسرو پرويزپادشاه ساساني است، زير عنوان منظومهي « خسرو و شيرين » آورده است.

  البتهپس از حمله اسلام به ايران، داشتن حرمسرا در ميان خانوادههاي ثروتمند ورجال سرشناس نيز رايج گرديد. حتي داشتن زنان عقدي و صيغه در ميان مردمکوچه و بازار نيز چيزي غير عادي نبودهاست.اين نکته را بايد يادآور شد کهداشتن زنان متعدد و نگاه داشتن آنان در حرمسرا، تنها در ايران متداولنبودهاست. بلکه اين سنت در کشورهاي ديگر مشرق زمين از جمله ترکيهيعثماني و دربار هارونالرشيد نيز رواج داشته است.

  «خسرومعتضد»، يکي از نويسندگان کتاب «سياست و حرمسرا، زن در عصر قاجار» درمقدمهي کتاب مينويسد: «انگيزهي عمدهي نويسندگان اين کتاب بيشترپردازش و تشريح و تبيين علت عقب ماندن ايران از کاروان ترقي جهان بهويژهدر قرن نوزدهم ميلادي برابر با قرون سيزده و چهارده هجري قمري است. وقتيپادشاهي چون «فتحعليشاه قاجار» سالها وقت خود را در آن مقطع حساس تاريخيبه خوشگذراني و زمانسپاري بيهوده ميگذراند وکلکسيون زنان در خانهيخويش ترتيب ميدهد، نيک پيداست که کشور را به حال خود رها ميکند و اوقاتزيادي براي رسيدگي به امور ملک و مردم برايش باقي نميماند.

  انصافدهيم زماني که شاهي که در عين حال وظايف رييس مملکت، رييس دولت، قوهيمقننه و حتي قضائيه را به شانههاي ناتوان خود تلنبار کرده و خويشتن راولی امر هم ميخواند، اينسان روزگار به بيهودگي و هوسراني بگذراند و صاحببيش از 200 فرزند شود، کجا توان و وقت پرداختن به امور مهم کشور را خواهدداشت و آيا نميتوان يکي از رازهاي عقبماندگي ايران در 200 سال اخير رااز همين گمکردن زمامدار در شبستانهاي حرمسرايش بازيافت؟!»

  اين نکته را بايد يادآور شد که داشتن زنان متعدد و نگاه داشتن آنان درحرمسرا، تنها در ايران متداول نبودهاست. بلکه اين سنت در کشورهاي ديگرمشرق زمين از جمله ترکيهي عثماني و دربار هارونالرشيد نيز رواج داشتهاست.

  حرمسرای فتحعلی شاه

  اوچون با مشاهدهی رخسار زیبا و اندام دلفریب زنان زیبا آتش بهوجودشمیافتاد و درعین حال قادر به کام گرفتن نبود، خشمناک و برافروخته میشد ودیوانهوار با شلاق و چوب به جان دختر بیچارهای میافتاد که افتخارهمخوابگی سلطان نصیبش شده بود و آزارش میداد-حدود سال 1209 هجری قمریآغامحمدخان که سلسلهی «زندیه» را برانداخت و آخرین پادشاه آن«لطفعلیخان» را به وضع فجیعی کشته بود، در تهران خود را برای لشکر کشی به«قفقاز» و بازگرداندن «گرجستان» و مناطق دیگر به متصرفات ایران، آمادهمیکرد.

  تاریخزندگی«آغامحمدخان» پر از وقایع سیاسی، نظامی و لشکرکشی به سرزمینهای دیگرهمچون «تفلیس» و «گرجستان» است که در طی آن مدت، فرصت جمعآوری جواهرات ونفایس گرانبها را بهدست آورد. او در عینحال، وحدت ایران را نیز تأمینکرد. حکومت مقتدر مرکزی پدید آورد و جواهرات پراکندهی سلطنتی را بار دیگرجمعآوری کرده و سلسلهای را بنیان نهاد که به مدت صدو پنجاه سال دوامآورد. اما آنچه را که به ایران بازگرداند و یا به دست آورد با غیرانسانیترین و فجیعترین شیوهها بود.

  تاریخ نویسان، ویژگیهای «آغامحمدخان» را چنین برشمرده اند:
  شجاعو متهور، نابغه در امور جنگی و نقشه کشی، جاه طلب، کشورگشا که در عینحالطبعی فرومایه داشت، ناجوانمرد بود و بسیار سنگدل و بیعاطفه.

  در «ناسخ تواریخ» آمدهاست:
  ««آغامحمدخان» بعد از تصرف «گرجستان»، هفتاد تن از اعیان گرجیان را عرصهیشمشیر ساخت، آنگاه به شهر «تفلیس» درآمد. لشکر، دست به یغما برگشادند وچندان که دانستند و توانستند از زر و سیم و اشیاء نفیسه حمل دادند وپانزدههزار تن از زنان و دوشیزگان و مردان و پسران را اسیر و دستگیرساختند و کشیشان را دست بسته به رود ارس انداختند.»اگر این صحنه هایدردناک فاجعهآمیز و صحنههای دیگر که مورخ معاصر «ازبک فتحاللهعبداللهیف» در اثر خود به نام «مناسبات روسیه و ایران و سیاست انگلستاندر ایران در آغاز نوزدهم» آورده، صحت داشته باشد، مردم «گرجستان» در تحملاین ستمگریها با ایرانیان شریک و همدرد بودند زیرا که از طرف«آغامحمدخان» بر ایرانیان نیز همین ظلم و ستمها رفتهاست.

  اینمرد که دارای خصوصیات خاص و گاه متضاد بود، مرگ ویژهی خود را نیز داشت.او درعین حال که کشورگشا و در امور لشکری و نظامی نابغه بشمار میآمد،بسیار خسیس و مالدوست بود. چنانکه علت مرگ او را نیز باید در همین خستبیش از اندازهی او جستجو کرد:«آغامحمدخان» در هر شبانه روز یک دانهخربزه، بهعنوان میوه، پس از غذا می خورد که فراهم کردن این کار توسط سهتن نوکران شخصی او انجام میگرفت.روال کار چنان بود که خربزه را از وسطمیبریدند، نیمی از آن را شاه، پس از ناهار و نیمی دیگر را پس از شاممیخورد.

  شبیاو متوجه میشود نیمهی خربزهای را که برای او آوردهاند، همان نیمهیدوم میوهی پیشین نبوده بلکه خربزهای جدید است. علت شناسایی این امر آنبود که او هر نیمهی خربزه را علامتگذاری میکرد. به همین دلیل متوجهمیشود که نیمهی قبلی را یکی از نوکرانش خوردهاست.پس از کشف این موضوعدستور میدهد که آنها را بکشند. میرغضب هر سه را با طناب میبندد و چون شبجمعه بوده، کشتن آنها را به روز بعد موکول میکند. اما سه نفر اعدامی کهمرگ خود را حتمی میدانند، شبانه خود را رها ساخته و بهسراغ «آغامحمدخان»میروند و سر شاه را از بدنش جدا میسازند.

  آنچهکه بعد بر سر این سه خدمتکار و توسط زنان حرم میآید باور نکردنیاست وموی بر تن انسان راست میکند که چگونه این همه سنگدلی و قساوت در وجود یکانسان میتواند جای بگیرد. از جمله استفاده از انبر داغ، کارد ، قیچی ومیلهی آهنین و بریدن بیضهها، سر ،سوراخ کردن و مثله کردن بدن آنها.  درچهارمین بخش از «تاریخ ناگفتههای حرمسراهای ایران»، نگاهی داریم بهاندرون حرمسرای هزار نفرهی «فتحعلیشاه» قاجار. مورخان ایرانی آن دوره ازاو بهعنوان خاقان کشورگشا، مردی زیبا، خوشاندام، لایق، و دلیر یادمیکنند در حالیکه بیگانگان بهویژه دیپلماتهای خارجی که رفت و آمد رابه ایران آغاز کرده بودند، از این شاه قاجار بهعنوان مردی خوشگذران،زنباره به حد جنون، بیلیاقت ـ زیرا که هفده ولایت قفقاز در دوران او ارکشور جدا شد ـ خسیس و دهنبین یاد میکنند. در این باره اشاره دارند بهاین مورد که او به جای برخورداری از اندیشهها و دلسوزیهای وزیر کاردانخود «میرزا ابراهیمخان کلانتر، اعتمادالدوله»، به شایعات و دهنبینیهایدیگران توجه داشت

  «فتحعلیشاه»با وجود دشواریهای سیاسی و توفانهای مهیبی که از سر گذراند، زندگیافسانهای و سراسر لذت و آمیخته به شادکامی و هوسهای سیریناپذیری را پشتسر گذاشت. تفریح در حرمخانه، سواری، شکار ، بازی ورق، سرگرمی عمدهی او راتشکیل میداد. میزان برد و باخت در حرمخانه به حدی بود که هر کنیز، سالانهتا پانزده هزار تومان بهعنوان انعام دریافت میکرد.

  اوبا وجود داشتن هزار زن عقدی و صیغه، کلیهی رقاصهها، مطربها، بازیگرها وخوانندههای زن تهران را به قصر خود میخواند و در آنجا مسکن میداد. درمجلس بزم او زنانی همچون استاد «زهره» و استاد «مینا» با تار، سهتار،کمانچه، سنتور، چینی و تنبک، شادیآفرین این مجالس بودند.

  تهراندر زمان او از یک قصبهی بزرگ بدل به شهری شد. ارگ سلطنتی، مسجد بزرگ شاه،باغ نگارستان، قصر قاجار و عمارتی بهنام سلیمانیه در کوچ بنا گردید.

  یکی از این دیپلماتهای خارجی بهنام «گاسپار دروویل» در بارهی او مینویسد:
  «بخلو خست «فتحعلیشاه» بیاندازه است. لذتی جز رویهمانباشتن خزاین ندارد.همه ساله قریب ده تا دوازده میلیون فرانک جواهر گرانبها میخرد و آنها رادر صندوقها روی هم میریزد. طلای بیحساب جمعآوری میکند. شکی نیست کهبهزودی کشور خویش را ورشکست کند.»

  باتوجه و علاقهی وافری که به تجملات داشت جامعهی شهرنشین، متمدن و مرفهایران مورد توجه مسافرین خارجی قرار گرفت. تجملپرستی ایرانیان، طبقاتاجتماعی گوناگون، خانهها، قصرها، باغها و ضیافتها همراه با آداب مفصلناهار و شام و غذاهای متنوع، توجه ایرانیها به صرف قهوه و کشیدن قلیان،لباسها، حرفهها، بازارها، گرمابهها، کاروانسراها و بهویژه حرمسراهایایرانی اعجاب و شگفتی بیگانگان را برانگیخت.

  ازهزار زنی که «فتحعلیشاه» در حرمسرای خود داشت، «طاووس خانم» جایگاهویژهای دارد. هم او بود که بهعنوان سوگلی و ملکهی آیندهی ایرانبرگزیده شد. داستان آشنایی او با شاه قاجار نیز شنیدنی است. شاه قاجار درسفری که به اصفهان دارد این دختر ده، یازده سالهی گرجی را در میان انبوهتماشاگرانی میبیند که برای دیدن او آمده بودند. چشمان فیروزهای این دختردل شاه را میبرد. همانجا دستور میدهد که با خانوادهی او تماس بگیرند واو را به حرم منتقل سازند. قرار بر این میشود که تا سن پانزدهسالگی اودر حرم زندگی کند و سپس به ازدواج خاقان درآید.

  شاه،او را بهدست گیسسفیدان حرم میسپارد تا راه و رسم مناسب ملکه بودن رابیاموزد. از طرف دیگر «فتحعلیشاه» عدهای از ادیبان و شاعران را برایآموزش او برمیگزیند. از آن جملهاند «میرزا عبدالوهاب اصفهانی» متخلص به«نشاط» و ملقب به «اعتمادالدوله» و جمعی دیگر از دانشمندان آن عصر. «طاووسخانم» که در آموختن ادب و موسیقی شایستگی خود را نشان میدهد افزون برزیبایی خیره کنندهی صورت، بر زیبایی سیرت نیز روز به روز میافزاید،چنانکه علوم ادبی، منطق و مبانی بیان را میآموزد، به سرودن شعر تسلطمییابد و چون صدای خوشی نیز دارد، در موسیقی و آواز هم صاحب هنر میشود.

  «طاووس»در سن پانزده سالگی به ازدواج خاقان یا شاه قاجار درمیآید. در مراسمباشکوه ازدواج برای این که سراسر مناظر آن جشن در میان جواهر غوطهورباشد، بستر زفاف را بر تختی گوهرنشان میگسترند که آن را «تخت خورشید»مینامیدند. شاه قاجار بر روی این تخت جواهرنشان بود که از عروس خود کامگرفت و به یادگار آن ساعت شیرین، تخت خورشید را «تخت طاووس» نام نهاد.

  و در همان شب بود که «فتحعلیشاه» که از قریحهی سرودن شعر برخوردار بود برای عروسش شعر بلندی سرود که اینچنین آغاز میشود:

  چشمت ز سحر جادویی بابل نشان دهد
  زلفت نشان ز سنبل باغ جنان دهد

  تیـــر کرشمهات همهدم خون بهدل کنـــد

  لعـــل لبت توان بـــه تن ناتوان دهد

  دربخش پیشین تا بدانجا اشاره کردیم که شاه قاجار به همبستری «طاووس خانم»بر روی «تخت خورشید» دست یافت و به افتخار نام او، نام آن را به «تختطاووس» تغییر داد.

  «طاووسخانم» پس از چندی لقب «تاجالدوله» یافت. شاه با اهدای جواهرات و توجه خاصبه او، سعی داشت تا احترام اهل حرم را نسبت به او برانگیزد و علاقهی خودرا به او نشان دهد. از این رو برای وی عمارتی خاص، موسوم به «چشمه» ساختکه کاخی باشکوه با باغ و بستانی دلگشا و پهناور بود. او حتی گروه ارکسترویژهی خود را داشت که «بیگم رستمآبادی» معروف به «یارشاه» و دختر آقامحمدرضای موسیقیدان معروف به «شاهوردی» از جمله اعضای آن گروه بودند.

  «طاووسخانم» دارای سه دختر و سه پسر شد و تا هنگام مرگ «فتحعلیشاه» در حرمسرایاو زندگی کرد. او علیرغم خواهش شاه، هرگز نپذیرفت که به عقد او درآید وتا پایان زندگی شاه، صیغهی او باقی ماند.پس از مرگ شاه، «طاووس خانم» بهبینالنهرین- عراق امروز- رفت و در «نجف» اقامت گزید. در آن جا به خریداملاک و وقف آنها پرداخت. دوبار نیز به حج رفت و سرانجام در سال 1262 هجریقمری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد.

  امروزهنیز تصویر نقاشی شدهی «تاجالدوله» در کاخ گلستان تهران، در موزهینگارخانه نگهداری میشود. تصویر مورد نظر، حکایت از زیبایی خاص او دارد.این مورد نیز گفتنی است که «طاووس خانم» طبع شعر نیز داشت. زمانی که اودختر جوانی بود، شاه جمعی از فضلا را برای آموزش او انتخاب کرده بود تاعلوم ادبی، منطق و مبانی بیان را به او آموزش دهند. این آموزش چنان تأثیریداشت که ذوق سرودن شعر را در او بیدار ساخت. از استادان وی، میتوان از«معتمدالدوله نشاط» نام برد. او از صدای خوبی نیز بهرهمند بود.

  دورانسلطنت «فتحعلیشاه» قاجار اگر چه برای خود او دورانی باشکوه و دنیایی پراز لذت و ثروت و نیز معاشرت و مباشرت با زنان زیباروی ایرانی و غیر ایرانیبود، اما برای ملت ایران، ثمری جز بدبختی، گرسنگی، فقر و بیماری نداشت.بیماری وبا، تیفوس و طاعون بیداد میکرد شهرها هر روز ویرانتر و مردمفقیرتر میشدند. جنگهای ایران و روسیه، کشور را به تجزیه و نابودی کشاندتا آن جا که هفده ولایت از ولایات ایران از کشور جدا شد. حملهی افغانهاو ترکمانان در شرق و شمال شرقی کشور، آرامش را از مردم گرفته بود. نفوذبیش از حد انگلستان نیز موجب تجزیهی «هرات» و قسمتهایی از شرق ایران شدهبود.

  فتحعلیشاه»قاجار که هزار زن صیغه و عقدی داشت، پولهای هنگفتی را صرف مخارج حرمسرامیکرد. داشتن زنان متعدد با ویژگیهای گوناگون در چهاردیواری حرمسرا،برخوردها و حوادث گوناگونی را بهدنبال داشت که گاه خود را به شکل حسادت ونفرت نشان میداد. در این برنامه از میان زنان و سوگلیهای مشهور«فتحعلیشاه»، به یکی از آنان به نام «سنبل خانم» میپردازیم.او که مادر«شعاعالسلطنه» است اهل کرمان بود و در جریان چپاول و قتل عام مردم به دست«آغامحمدخان» و قوای او به اسارت افتاد. سپس فرمان کور کردن او نیز صادرشد زیرا «آغامحمدخان» قاجار به دلیل همکاری آنان با «لطفعلیخان زند» ازمردم کرمان کینه و نفرتی سخت بهدل داشت.

  «آغامحمدخان»نخست دستور داد که پیر، جوان، زن و مرد اهل کرمان را سر ببرند و از سرهایبریده، مناره بسازند. اما بعد دستور داد که از کشتن زنان و به آتش انداختنکودکان شیرخوار خوددادری کنند و فقط چشم مردان را در هر سن و سالی کهباشند، درآورند و از چشمها مناره بسازند. بسیاری از مردم کرمان که از خطرمرگ گریخته بودند این بار با خطر کورشدن روبهرو شدند.با وساطت «باباخان»یا همان «فتحعلیشاه» بعدها، قرار شد همه زنان و دختران جوان که قرار بودکشته شوند به حرمخانهی «باباخان» و سرداران و رؤسای قشون قاجار منتقلگردند.
  «سنبلخانم» که یکی از زنان مورد علاقهی«فتحعلیشاه» بوده، یکی از همان دخترانیاست که از مرگ نجات یافت و ناجی او همان «باباخان» بود:

  درنخستین روز گشایش قلعهی کرمان، «باباخان» ضمن گشت و گذار در شهر و شرکتدر قتل و عام مردم، با منظرهای مواجه میشود که چند سپاهی، دختر جوان وزیبایی را محاصره کرده و هریک قصد دارد قبل از به قتل رساندن او، از دخترکام بگیرد. دخترک که سخت ترسیده به زبان ترکی در میان شیون و زاری تقاضایبخشش میکند. موهای سیاه و پریشان دختر، چشمهای درشت و رنگ سبزهی بدن او،شور و هیجانی در «باباخان» ایجاد میکند که او را وا میدارد تا قدم پیشگذارد و با کشتن یک سپاهی دختر را از چنگ آنان برهاند. چند ساعت بعد دختررا به پوش سلطنتی میبرند و همان شب او را به عقد باباخان در میآوردند کهبعدها «سنبل خانم» نام میگیرد و سخت مورد علاقهی «فتحعلیشاه» قاجار.

  برتعدادزنان حرمسرا روز به روز افزوده میشود. وجود زنان متعدد با ویژگیهایگوناگون، بیکاری و حسادت و ترس از دست دادن مقام و موقعیت خود در نزد شاهو تلاش برای محبوبیت بیشتر، آنان را وامیدارد تا به هر کاری دست بزنند.حیلهها و نیرنگهای گوناگون، همراه با ورود دعانویس، رمال، فالبین وجادوگر، بر این فضای متشنج و رقابت بین زنان دامن میزند.
  «فتحعلیشاه»برای جلوگیری از چنین فضای ناخوشایند و خطرناک سعی میکند به نحوی زنانحرم را سرگرم کند. او، رواج اوراق گنجه و آس و برد و باخت و قمار را، راهحلی مییابد که به بیماری دامنگیری بدل شده و چنان گسترش مییابد که درروزهای سخت جنگهای هولناک ایران و روسیه تزاری، شاه و اهل حرم یک دقیقهاز آن غفلت نمیورزند ؛ مگر شبهای جمعه که بساط نوحه و دعاخوانی درحرمخانه برپا است.

  زندگی شاه قاجار، از لحظهای که چشم از خواب میگشاید تا لحظهای که به خواب میرود، در حرمسرا میگذرد.

  در اینجا از زبان یا از قلم مورخی شیوهی خوابیدن شبانهی فتحعلیشاه قاجار را نقل میکنیم:
  «... هر شب شش نفر زن حرم در خدمت به شاه، به نوبت میآمدند. گستردنرختخواب وظیفه یک زن بود. دو نفر با او در رختخواب میخوابیدند که هر وقتاو به هر پهلو که میخوابد، در خدمت باشند. زنی که در پشت سر قرارمیگرفت، پشت و شانهی شاهانه را در آغوش میگرفت و دیگری منتظر میماندتا زمانی که شاه به پهلو دیگر بغلتد، او پشت شاه را در بغل گیرد. هر دونفر نیز پای شاه را تا صبح میمالیدند. زن دیگری، نقل و قصه میگفت و یکنفر هم برای خدمت بیرون رفتن و انجام فرمایشات در همان اتاق میماند.»

  درچنین موقعیت حساسی بار سنگین مسئولیتها بر شانههای نحیف وزیراعظم،«میرزا ابراهیمخان کلانتر شیرازی» ملقب به «اعتمادالدوله» است که سالهابا تدبیر و درایت میکوشد تا نظم و ترتیبی به اصول و تشکیلات رژیم ایرانبدهد، اما در اولین طغیان حرمسرا، پیکر داغ و گداختهاش را در دیگ آبجوش میاندازند و از آن پس این بار سنگین بر شانههای «عباس میرزا» قرارمیگیرد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  اکنوندختران شهریار را نگار کنیم.از این 48 تن که رقم می شود، 2 تن قبل از رحلتشهریار به دیگر سرای تحویل دادند و 6 تن دوشیزگانند که هنوز دیدارشوهرنکرده اند و با کس همبستر نشده اند و 40 تن همخوابه شوهران و مادران ودختران و پسرانند. {به ترتیب:}

  1-همایون سلطان مشهور به "خانم خانمان"
  2-شاهزاده بیگم جان
  3-سیدبیگم
  4-ام سلمه
  5-مریم خانم
  6-فخرجهان خانم
  7-شاه بیگم
  8-سلطان بیگم
  9-گوهر ملک خانم
  10-زینب خانم
  11-خدیجه خانم
  12-طغیان خانم(شاید زلزله خانم بوده)
  13-عزت نسا خانم
  14-شمس بانو خانم
  15-خدایجه سلطان
  16-درخشنده گوهر خانم
  17-گوهرشاه بیگم
  18-شاه سلطان خانم
  19-گوهر خانم
  20-تاجلی بیگم خانم
  21-حسن جهان خانم
  22-ماه بیگم خانم
  23-سرو جهان خانم
  24-خورشید خانم
  25-مولود سلطان خانم
  26-عالیه سلطان خانم
  27-زبیده خانم
  28-خورشید کلاه
  29-شیرین جان خانم
  30-مرصع خانم
  31-قیصر خانم
  32-ساره سلطان خانم
  33-آقا بیگم
  34-شاه جهان بیگم
  35-فرخ سلطان خانم
  36-ماه نوش لب خانم!!!!!
  37-حب نبات خانم
  38-پاشا خانم
  39-فرزانه بیگم
  40-مهرجهان خانم
  41-سلطان خانم
  42-خاور سلطان بیگم
  43-رخساره بیگم
  44-خرم بهار خانم
  45-بزم آرا خانم
  46-ماه تابان خانم
  47-ملک زاده خانم
  48-بدر جهان خانم
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 4. #4
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  اما زوجات شاهنشاه ایرانفتحعلی شاه عجب نباشد که آن را کسی شمار کند با1000 تن راست آید. لکن دراین کتاب مبارک آنان که در حشمت حسب و نسب سجل وسند داشته اند، یا در سرایسلطنت صاحب ولد بودن اند و اگر نه شناخته ونامبردار گشته اند، به نامنگاشته می آید و آن جماعت که نسب بزرگ داشتهاند، نخست رقم می شوند و بعداز آن طبقه که هنگام رحلت پادشاه با فرزندانبوده اند، شمرده می آید. آنگاهآن جماعت را مرقوم می داریم که بعضی رافرزند نبوده و برخی را فرزندانبمرده اند و هنگام بدرود پادشاه از جهان بیولد بوده اند. بالجمله:

  1-آسیه خانم
  2-آسیه خانم
  3-خیرالنسا خانم
  4-مریم بیگم خانم
  5-بدرنسا خانم
  6-خدیجه خانم
  7-گوهرتاج خانم
  8-ملک سلطان خانم
  9-سلطان خانم
  10-بدرجهان خانم
  11-خیرالنسا خانم
  12-آغا بیگم
  13-بیگم خانم
  14-طرلان خانم
  15-بیگم خانم
  16-قمرنسا بیگم
  17-زینب خانم
  18-خانم کوچک
  19-مریم بیگم خانم
  20-آقا بیگم
  21-خاتون جان خانم
  22-خیرالنسا خانم
  23-نوش آفرین خانم
  24-مهرنسا خانم
  25-خانم جان خانم
  26-خانم جانی بیگم
  27-آغابیگم خانم
  28-نساباجی خانم
  29-گوهر خانم
  30-نبات خانم
  31-گوهر خانم
  32-گوهرخانم
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 5. #5
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  اکنون زنانی که در سرای سلطنت پسران و دختران آورده و خود بزرگ و بانوی سرای پادشاه شده اند، رقم می شود. بالجمله:

  33-زیباچهره خانم (گرجستان)
  34-بی بی کوچک خانم
  35-زینب خانم
  36-بیگم جان خانم
  37-کلثوم خانم
  38-مریم خانم (گرجستان)
  39-مریم خانم (یهودی بنی اسرائیل)
  40-فاطمه خانم (کرمان)
  41-کلیدن خانم (گرجستان)
  42-طاووس خانم (اصفهان)
  43-بنفشه بادام خانم (ارمنی آذربایجان)
  44-مشتری باجی (شیراز)
  45-زلیخا خانم (ترکمنستان)
  46-پریشاه خانم (گرجستان)
  47- شاه پری خانم (زرتشتی)
  48-شاه پسند خانم (شیراز)
  49-سکینه خانم (اصفهان)
  50-جیران خانم (ترکمنستان)
  51-ستاره خانم (اصفهان)
  52-گل پیرهن خانم (گرجستان)
  53-زیباچهر خانم (رشت)
  54-ننه خانم
  55-بی بی خانم (بابا)
  57-خوش نما خانم (گرجستان)
  58-فاطی خانم (شیراز)
  59-خیرنسا خانم
  60-ننه خانم (ساری)
  61-هما خانم
  62-بیگم خانم
  63-ماه آفرین خانم
  64-شاه فراز خانم
  65-یکی خانم
  66-ملک جهان خانم (شیراز)
  67-شهباز خانم (قزوین)
  68-اله کز خانم
  69-شهربانو خانم
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 6. #6
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: طاووس، وفادارترین زن حرمسرای 1000 نفری فتحعلی شاه

  اکنون جماعتی از زوجات فتحعلی شاه رقم می شود که فرزندان ایشان بالجمله وداع جهان گفته اند و هنگام رحلت پادشاه فرزند نداشته اند:

  70-خیرنسا خانم
  71-حسن ملک خانم
  72-جهان افروز خانم
  73-حاجیه نبات خانم (از بنی اسرائیل - یهودی)
  74-دلارام خانم (گرجستان)
  75-طوطی خانم (ارمنی)
  76-خدیجه خانم (از بنی اسرائیل)
  77-جان بیگم (قم)
  78-گل بخت خانم (ترکمن)
  79-حاجیه خانم (طالش)
  80-گل اندام خانم (از بنی اسرائیل)
  81-شاه پرور خانم
  82-سکینه خانم (تهران)
  83-سروناز خانم (گرجستان)
  84-جهان افروز خانم
  85-از زوجه هشتاد و پنجم نامی برده نشده
  86-خاتون باجی
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۲ تیر ۸۹, ۱۷:۱۱
 2. مدار اینورتر 100- 1000 وات
  توسط hamid192 در انجمن الکترونیک و الکتریسیته
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۴ مرداد ۸۸, ۱۸:۲۶
 3. فوري:دلار رکورد 1000 تومان را بالاخره شکست!!!!
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار اقتصادی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۲ مهر ۸۷, ۱۹:۰۶
 4. جشن يك شهر با ختنهسوري رایگان 1000 پسر
  توسط mina در انجمن اخبار پزشکی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ خرداد ۸۷, ۱۶:۰۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •