پخش برنامه شاد در فضا با هدف کمک به کمبود آب در زمین!
گایلالیبرته بنیانگذار بزرگترین سیرک دنیا که هم اکنون به عنوان هفتمینتوریست فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی به سر می برد از این ایستگاه یکبرنامه شاد را با هدف کمک به کمبود آب در روی زمین اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،این برنامه شاد و مفرح شامل شعرخوانی، کنسرت و کنفرانسهای علمی بود که اینمیلیاردر کانادایی و بنیانگذار سیرک بزرگ Cirque du Soleil به صورت زنده وبا هدف تاکید بر لزوم استفاده از آب آشامیدنی سالم در تمام دنیا و برایتمام بشریت از بالای زمین اجرا کرد.

این قهرمان سابق سیرک به طورهمزمان با 14 شهر دنیا در ارتباط بود و از این شهرها ال گور، پیتر گابریل،بونو از گروه "یو 2"، دیوید سوزوکی و وندانا شیوا با گای لالیبرته دراجرای این برنامه مفرح همکاری می کردند.

اولین توریست فضاییکانادایی به کمک فناوریهای پیشرفته چند رسانه ای و سرمایه گذاریهای قابلتوجه موفق شد از ایستگاه فضایی بین المللی این برنامه را که "از زمین بهستاره ها برای آب" نام داشت اجرا کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، در این برنامه لالیبرته اظهار داشت: "سیاره زمین چقدر زیبا است اما هوایی این چنین شکننده دارد."

سپسال گور و دیوید سوزوکی به اهمیت آب برای بشریت و اکوسیستم تاکید کردند. ازمونترال نیز، ژولی پایه فضانورد کانادایی، شعری از یان مارتل خواند کهگفتگویی میان ماه، خورشید و یک قطره آب است.

این نمایش بی سابقه که به صورت زنده از تلویزیون با 14 زبان اجرا و پخش شد بین 6 تا 10 هزار دلار هزینه داشت.

لالیبرتهبرای انجام این سفر فضایی 35 میلیون دلار پرداخت کرده است. وی 30 سپتامبرهمراه با کسپول سایوز Tma-16 به ایستگاه فضایی رفت و قرار است بین روزهاییکشنبه و دوشنبه به زمین بازگردد.