روحانیون ایالت مسلمان نشین آچه اندونزی از اینکه زنی ساکن این ایالت عنوان دختر شایسته اندونزی را به دست آورده به خشم آمده اند.
انتظار می رود سال آینده جنجال در باره کوری ساندیوریوا دوباره بالا بگیرد

کوری ساندیوریوا که 18 سال سن دارد در روز جمعه دهم اکتبر از میان 38 شرکت کننده به عنوان دختر شایسته انتخاب شد.

روحانیون آچه می گویند خانم ساندیوریوا با نداشتن حجاب به ریشه های آچه ای خود خیانت کرده و باعث شرمساری این ایالت شده است.

ایالت آچه در اندونزی تا اندازه ای از خودمختاری برخوردار است و در آن برخی قوانین شریعت به اجرا در می آید.

آچه تنها ایالت در اندونزی (پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان) است که از قوانین شریعت تبعیت می کند.

کوریساندیوریوا در جاکارتا متولد شده است اما مادر او اهل آچه است و او بهواسطه ارتباط مادرش به این ایالت توانست به عنوان دختر شایسته آچه واردرقابت برای انتخاب دختر شایسته اندونزی شود.

اما روحانیون مسلمان آچه می گویند او نماینده نامناسبی برای این منطقه است.

تیونگکو فیصل علی، دبیر کل انجمن علمای آچه به بی بی سی گفت هر کسی که آچه رانمایندگی می کند باید ارزش های این ایالت را پاس بدارد.

کوری ساندیوریوا در پاسخ به سوالی درباره نحوه پوشش خود گفت که از نظر او مو زیبایی است و او از زیبایی خود احساس غرور می کند.

انتظارمی رود این جنجال، سال آینده دوباره بالابگیرد زیرا خانم ساندیوریوا درمراسم انتخاب دختر شایسته جهان شرکت می کند و در بخشی از رقابت باید بامایو حاضر شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]