Unidentified Flying Object[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
This shows [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] holding a picture of a drawing of the crescent shaped UFO he saw in [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
یه مقدار اطلاعات جزیی :
علاقمندان بخونند!
UFO چیست؟
UnidentifiedFlying Object درواقع یوفو یا یو اف او به هر جسم ناشناخته ی هوایی گفتهمیشه و مخالف اون IFO یا Identified Flying Object هست.
اولینتحقیقات در زمینه ی UFO یا اشیاء ناشناخته ی در حال پرواز در جنگ جهانیدوم با دیده شدن Foo Fighetrs یا هوا پیماهای جاسوسی متحدین صورت گرفت.
ریپورتها از دیدن یوفو از سال 1946 به بعدشروع و ببیشتر شد و در سال 47 جلبانKenneth Arnold بزرگترین ریپورت تا اون موقع رو کرد با دیدن نه شیء میشکوککه به صورت زنجیروار پرواز میکردند. در مجاورت Mount Rainier, Washingtonدر June 24, 1947. اون مشاهدات خود رو اینطوری توصیف کرد که اشیاء عجیب بهصورت دیسک و حلال و بشقاب بودن که حرکت میکردن. بعد از این قضیه همیشه بهاین اشیاء بشقاب پرنده گفته میشه. البته نیروی هوایی آمریکا حرف اون روباور نکردن و دیدگان اون رو سراب دونستن!
عکس Arnold در نمایش یکی از این اشیاء:

البته داستان بالا یکی از داستان هایی بود که شایعه و هنوز هم دقیقا نمیدونیم واژه ی بشقاب پرنده از کجا اومده …..

This shows the report Kenneth Arnold filed in 1947 about his UFO sighting.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
“The Baptism of Christ”, 1710, by [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. Proponents say this painting depicts UFOs.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
On [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید], [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] the skies over [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید], [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] were reportedly filled with a multitude of objects[[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]]. Woodcut from 1566 by [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
البته این ریپورت ها تازگی ندارن!
ما توی نقاشی های قدیمی هم اینها رو میبینیم برای مثال :Photo of an unidentified object New Hampshire in 1870; known as the mystery airship.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
Drawing of E. W. Maunder’s Nov. 17, 1882, “auroral beam” by astronomer Rand Capron, [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] Observatory, [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید], UK, who also observed it.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

لیست یوفوهای مشاهده شده:
درJanuary 25, 1878 روزنامه ی Denison Daily News نوشت که یکی از کشاورزاناطراف یک شیء دایره ای شکل بزرگ و تیره رو دیده که مثل بالون بوده ولی باسرعت بسیار زیاد و عجیب!
در November 17, 1882 یک یوفو توسط ستارهششناسی به نام Edward Walter Maunder در رصد خانه ی Greenwich Royalمشاهده شد. Maunder in در رصد خانه یک جسم دیسک شکل ، یا بالون شکل روگزارش کرد.
که نوع حرکتش نشون میداد که داره هدایت میشه(در یاس 1916 این رو توضیح داد)

داستان پیغام Arecibo
درتاریخ 16 نوابر سال 1974 یک پیغام رادیویی تشکیل شده از امواج رادیویی ازArecibo Radio Telescope به سوی ستاره ی مرکزی مجموعه ستارگان M13 که حدود25,000 سال نوری از ما فاصله دارن فرستاده شد. چون M13 یکی از نزدیک ترینمجموعه ستارگان کشف شده تا آن زمان نسبت به ما بود که احتمال میرفت موجودزنده ای در آنجا زندگی کند.Globular Cluster M13
in Herculesاینپیغام از 1679 Binary digits یا بیت یا 0 و 1 که برای نمایش خیلی چیزهااستفاده میشوند تشکیل شده بود.( اعداد 1و0 که بودن و نبودن – بله یا خیر –درست و غلط و…. رو در کامپیوتر و Encoding نمایش میدهند) و اینجا معنی 0 =Off و معنی 1 = On هست که میتونید توی عکس پایین ببینید هر جا که 0 هستنقطه ای نیست و هر جا که 1 هست یه نقطه هم هست.
Dr. Frank Drake و Carl Sagan با کمک یکدیگر این پیغام رو نوشتند.
محتویات پیغام :
1- اعداد از 1-10 (ریشه ی همه ی اعداد در ریاضیات)
2- اعداد اتمی کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، فسفر و نیتروژن که ساختار DNA رو تشکیل میدهند
3- فرمول شکر و نوکلوئوتید های DNA
4- تعداد نوکلوئوتید ها (سازنده ی DNA) + یه تصویر گرافیکی از DNA (ساختار مارپیچ)
5- تصویر گرافیکی از بدن یک مرد بالغ با قد متوسط + جمعیت زمین
6- تصویر گرافیکی از منظومه ی شمسی
7- تصویر گرافیکی از Arecibo Radio Telescope و اندازه ی آنتن آن
عکسی از پیغام :

( پیغام در هنگام ارسال حاوی هیچ رنگی نبود و رنگ ها رو فقط برای جدا کردن بخش های مختلف پیغام اضافه کردیم )
[CENTER SIZSET=46 SIZCACHE=0][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[/CENTER SIZSET]
شکل حقیقی پیغام :

این عكس تغییر سایز یافته است ! برای دیدن عكس كامل روی این نوار كلیك كنید . اندازه عكس اصلی 730×230 می باشد .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
(پیغام پس از رمز گشایی به شکل معنی دار در می آید)
ازاونجایی که پیغام 25000 سال طول میکشید که به مقصد برسه (و چه بسا 25000برای جواب) بنابر این هدف پیغام فقط اثبات حضور بشر در کیهان بود تا قصدداشتن مکالمه با دیگران! + ستارگانی که پیغام به سوی آنها فرستاده شده بودممکن بود که دیگه اونجا نباشن و یا تا رسیدن پیغام از بین رفته باشن.
توضیحات در مورد اجزای پیغم:
اعداد:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
———————-
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X
البته رمز گشایی این Binary نمیتونسته به راحتی نوشتنش باشه چون در 7 کد اول باید ردیف آخر رو حذف کرد و
اون رو 3 ردیفی فرض کرد.اما اعداد 8 و 9 و 10 متفاوت بودن چون یه ردیف دیگه به اونا اضافه شده بود .
(مثلا به جای 0 شده بود 00).
عناصر DNA:

H C N O P
1 6 7 8 15
———-
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
X X X X X
اعداد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 15 ظاهر میشن که نشانه ی اعداد اتمی عناصر هیدروژن – کربن – نیتروژن – اکسیژن
و فسفر هستن.
نوکلوئوتید ها:

Deoxyribose Adenine Thymine Deoxyribose
(C5OH7) (C5H4N5) (C5H5N2O2) (C5OH7)
June 16, 1999, Chilbolton Observatory:در این سال شکل عجیبی در مقابل رصدخانه ی Chilbolton واقع در انگلستان پدیدار شد که با فلش زرد میتونید ببینیدش :پهنایاین شکل که به صورت یک الماس دو بعدی درآمده بود حدود 230 فوت = حدود 700متر مربع بود. شکل تشکیل شده بود از 138 دایره که قطر هر کدوم حدود 3 متر= 10 فوت بود که با هم چندین مثلث رو تشکیل میدادند و نهایتا شبیه بهالماس میدن.احتمال میدن که این طرح پدر طرحی باشه که در سال 2000 در جلوی همین رصد خانه ظاهر میشه و یک سال به صورت راز میمونه.تا بعدی و بعدی….اینطرح بزرگ مثل قبلی در نزدیکی رصدخانه ی Chilbolton ظاهر شد اما اینبار بهرصدخانه نزدیکتر بود. تقریبا اندازه ی رصد خانه هست با توجه به خیابون هایرصد خانه میتونید بزرگی این شکل رو تخمین بزنید. این شکل در سال 2001 همدوباره ظاهر شد اما اینبار بسیار کوچکتر و درون شکلی بزرگتر!
Phosphate Phosphate
(PO4) (PO4)
Deoxyribose Cytosine Guanine Deoxyribose
(C5OH7) (C4H4N3O) (C5H4N5O) (C5OH7)
Phosphate Phosphate
(PO4) (PO4)
بنابر این اگه بخوایم Deoxyribose رو نمایش بدیم (C5OH7 در DNA و C5O4H10 در طبیعت ) :
11000 10000 11010 XXXXX —– 75010
7 atoms of hydrogen, 5 atoms of carbon, 0 atoms of nitrogen, 1 atom of oxygen, and 0 atoms of phosphorus
ساختمان منحنی و مارپیچ DNA :


11
11
11
11
11
01
11
11
01
11
01
11
10
11
11
01
X
1111111111110111 1111101101011110 (binary)
= 4,294,441,822 (decimal)
ساختمان بدن انسان:

X011011
111111
X0111 110111
111011
111111
110000
1110 (binary) = 14 (decimal)
000011 111111 110111 111011 111111 110110 (binary)
= 4,292,853,750 (decimal)
شکلوسط نشون دهنده ی شکل ظاهری یک انسان هست و شکل سمتچپ نشان دهنده ی قدمتوسط یک انسان (1764 mm) و شکل سمت راست نشان دهنده ی جمعیت انسان در سال1974 که حدود 4.3 میلیارد بود.
منظومه ی شمسی و سیارات آن:

Earth
Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto
منظومه ی شمسی و سیارات آن به شکل بالا نمایش داده شدن.
زمینبالاتر قرار گرفته تا نشان بده که پیغام از کجا فرستاده شده و عکس گرافیکیانسال بالای اون قرار داره و نشون میده که ما روی کدوم سیاره قرار داریم.
Telescope:

bottom two rows:
100101
<— 111110X —>
100101 111110 (binary) = 2,430 (decimal)
در آخر تلسکوپ رادیویی Arecibo نمایش داده شده با قطرش
عکسی از این تلسکوپ رادیویی :

داستان 4 سال سرکار بودن؟ یا اینکه سر کار نبودن؟ مسئله این است!
همونطور که بالا می بینید در سال 1974 یه پیغام فرستاده شد به فضا جزییات رو بالا بخونید.
اسم پیغام Arecibo Message بود.
حالا داستان از چه قراره….


August 2000
خوبحالا به عکسی که در سال 2000 گرفته شده از همون مزرعه و همون رصدخانه توجهکنید. این دقیقا شکلی هست که یک سال بعد هم نظیرش دیده میشه که بعد توضیحمیدم.[CENTER SIZSET=48 SIZCACHE=0][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[/CENTER SIZSET]
August 14 – 20, 2001در14 اگوست اداره کننده ی رصدخانه از یکی از افرادی که در رصد خانه کارمیکرد شنید که اون یه سایه ی عجیب توی مزرعه دیده ولی کسی نرفت برای تحقیقو همچنین هیچ خلبانی هم گزارشی از Crop Circle یا همچین چیزی نداد. ولی در20 آگوست Darcy Ladd (ادارهکننده ی رصد خانه) و همکارانش همه خشکشون زد!چون یه مستطیل بزرگ توی مزرعهبوجود اومده بود. مستطیل از شاخه های گندم شکسته و نشکسته تشکیل و شکلگرفته بود. و تقریبا همون جایی بود که باباش بود!!! (شکل بزرگ سال 2000)
بهسرعت باLucy Pringle مسئول تحقیق درباره ی Crop Circle ها تماس گرفته شد واون هم به سرعت یه هواپیما گرفت و بر فراز مزرعه پرواز کرد و دوبلسورپرایز شد! چرا که یک شکل مستطیل شکل دیگم اونجا بود که طرح یه صورتشبیه انسان رو به وجود میاورد. که Darcy Ladd اون رو سایه نامید ( به خاطر همون سایه ای که دیده بودن این اسم رو گذاشتن)

[CENTER SIZSET=49 SIZCACHE=0][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[/CENTER SIZSET]
August 15, 2002یکسال بعد یک روز (احتمالا 15 آگوست) یک شکل عجیب در گندم ها گزارش میشه.(در 8.5 مایلی رصدخانه ی Chilbolton بالای یک تپه در نزدیکی Winchester درHampshire) یک جنگل کوچیک در نزدیکی این محل قرار داره به نام Crabwoodواسه همین مردم اسم این شکل رو Crabwood Formation گذاشتن.

اولین عکس از این واقعه در تاریخ 16 آگوست گرفته شد پس از یه ایمیل ناشناس از یک منبع ناشناس.


بریمسر کد. برای ترجمه ی اون باید از مرکز شروع کنیم و مارپیچ بیایم بیرون تاحرف به حرف پیغام رو که در زبان انگلیسی با معنا میشه (دلیل اینکه اونااین کد رمز رو تحت ترجمه ی انگلیسی قرار دادن احتمالا یا این بوده که زبانبین المللی زمین هست و همه میفهمند یا اینکه زبان کشور انگلیس بوده که اینشکلها در اونا پیدا شده)
Bewarethe bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, butstill time. Believe there is good out there. We oppose deception.ترجمه به فارسی:
یه طرح صورت شبیه به انسان و یه binary code مثل همونی که انسانها در سال 1974 فرستادن!
وقتیکه Paul Vigay مسئول Independence Research Center (مرگز تحقیقات غیروابسته یعنی وابسته به دولت و اینا نیست) برای حوادث توجیه نشده درHampshire (منطقه ای که Chilbolton در آن قرار داره) ، عکس گرفته شده ازCode رو دید به سرعت فهمید که این کد خیلی خیلی شبیه به کدی هست که در 16نوابر سال 74 از تلسکوپ رادیویی Arecibo واقع در puerto rico به سوی فضا ومجموعه ستارگان M13 که حدود 23000 سال نوری از اینجا فاصله دارن فرستادهشده.اینبار یک صورت و یک کد دیگر که اینبار صورت وکد با قبلی فرق دارشتن. این صورت صورتی هست که سی ساله که مردم اون روگزارش میدن و به این نژاد از موجودات فضایی Grays گفته میشه و در سرتاسرجهان دیده شدن. گزارشات حاکی از این هستند که مردم فیزیکی یا روحی ازماشینشون ، تخت خوابشون یا حیاطشون به یه صفینه ی غیر زمینی جایی کهبیولوژی(زیست و زندگی) غیر زمینی وجود داره برده شدن!
جایی که اسپرمیا تخمک از بدن اونها گرفته میشده (البته فقط اینها نیست اطلاعات خیلیبیشتری هم درباره یاین آدم ربایی ها دارم که بعدا در خدمتتون قرار میدم).خلاصه این موجودات به عنوان موجوداتی خاکستری و خیلی شبیه به همین عکسصورت که در بالا میبینید گزارش شدن.

ترجمه ی انگلیسی:


مراقبهدیه آورندگان غلط و قول های شکسته یشان باشید. درد زیاد. ولی هنوز وقتهست. باور کنید چیز خوبی اون بیرون هست. ما مخالف حیله و نیرنگیم.

دربارهی قول شکسته مطالب زیادی میدونم که بعدا میگم فقط یه خلاصه ی کوچیک میگمکه منظور اینها از قول شکسته نژاد دیگری از فضایی ها بودن که سالهاآمریکایی ها روی اون سرپوش گذاشتند و آخرم فهمیدن که چه گولی خوردن! (اینکاملا حقیقت داره این کیبورد ها میتونه برای تحقیقاتتون کمکتون کنه :Grand Deception , Greys , Arecibo , Chilbolton , Crop circles , 1947Rosewell , Doty , Area 51 , TR-3B , EBE , ET , Muffon , Best EvidanceEver Tape (Youtube) , UFO , Triangle , Alien Interview و… که الان یادمنمیاد.)
برگردیم سر سال 2001

در چپ binary code ی رو می بینید که در مزرعه ی جلوی رصدخانه پیدا شده.
درراست binary code ی رو میبینید که توسط امواج رادیویی در سال 1974 به سویمجموعه ستارگان M13 فرستاده شده.(تصویر سیاه سفید از کتاب “کیهان” نوشته یCarl Sagan)
[CENTER SIZSET=50 SIZCACHE=0][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[/CENTER SIZSET]
مقایسه کنید:
این شکل رو ببینید.
معنی طرح چی میتونست بشه؟


اینجا دو پیغام رو با اجزاشون به صورت رنگی در آوردیم که میتونید ببینید.


در پیغام Arecibo در سطر آخر علامت M نشان دهنده ی تلسکوپ و آنتن و موج رادیویی اون بود.
تویپیغام نه (9) دایره با سایزهای مختلف بودن که منظومه ی شمسی ما رو نشونمیدادن که از خورشید شروع میشد. و یه مقدار دورتر در سمت راست اون سیاره یزمین یه مقدار بالاتر بود و که نشون میداد منبعی هست که پیام از اونفرستاده شده یه مقدار بالاتر از اون عکس گرافیکی یک انسان قرار داشت کهنشون میداد ما روی اون سیاره زندگی میکنیم. دو طرف دیگر اون هم جمعیت و قدمتوسط انسان بود.
اینجا یه سوال منطقی هست که میگه : پیغام Areciboاز طریق امواج رادیویی فرستاده شدن ولی چه انتقال دهنده ای تونسته گندم هارو به این شکل در بیاره؟!(گندم ها کم پیش اومده که بشکنن و بیشتر 90 درجهخم شدن ولی نشکستن یعنی یه قدرتی روی اونها فشار خاصی آورده که من یه فیلمواقعی از این اتفاق رو در برنامه Best Evidance Ever دیدم که بعدا قرارمیدم در خدمتتون)

اگه اون شکل که در Chilbolton پیدا شده دقتکنید میبینید که 4 نقطه با هم پنجمین سیاره بعد از خورشید رو تشکیلدادن.از یکی از ستاره شناسان Cornell University میپرسیمکه چطور ممکنه یه سیاره به 4 قسمت تقسیم شده باشه ، اون گفت که قبلا همچینچیزی ندیده و احتمال میده که اونا میتونند 4 ماه باشن! یا سیاره به 4سرزمین مختلف تقسیم شده باشه. از اونجایی که اونا پیغامشون رو مثل ماتقسیم بندی کردن پس میشه به (سیاره ی بالایی پیغام رو فرستاده) پس میشهاین نتیجه رو گرفت که پیغام از این سیاره ی چهار قسمتی یا هر چیزی کهمیخواید بهش بگید فرستاده شده.

[CENTER SIZSET=51 SIZCACHE=0][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[/CENTER SIZSET]
بایدبگم که من کل شهریور ماه رو روی این قضایا تحقیق کردم و اگه وقت داشتم کلیمطلب دیگه هم قرار میدادم فقط بدونین که فضایی ها وجود دارن و روی زمین همهستن!
عکس های واضح از سایت های مختلف :

شکل 21th August 2001

شکل 20th August 2000[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


The Chemical Codes

عکس پیدا شده به عنوان جواب سمت راست و عکس صورتی که در مریخ چند سال پیش کشف شد سمت چپ! :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

کد منظومه ی اونا در پیغام :


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

قمرهای مشتری که شبیه به منظومه ی اونها هست.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]