نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: ديدگاه منفی افراطی نسبت به بخشي از تاريخ ايران

 1. #1
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  ديدگاه منفی افراطی نسبت به بخشي از تاريخ ايران

  كساني كه خود را ايراني مي دانند (گرچه ممكن استاولويت اول آنها نباشد - برخي خود را مسلمان ايراني مي دانند و برخيايراني مسلمان ) به ويژه متعصبان مذهبي كه همه هم و كوشش خود را براي ردبخشي از تاريخ پرافتخار تاريخ ايران يعني هخامنشيان و اشكانيان نموده اند.حملات و نوشته هاي سرشار ازكينه و دشمني اينان آنقدر زياد مي باشد كه ميتوان آنرا به نوعي تعصب و نفرت كور ناميد . اگر ملي گرايان به تاريخ ايرانتعصب كوركورانه داشته باشند آنقدر كه همه نقاط تاريك اينان را ناديده ميگيرند و آنها را در حد استوره هاي افسانه اي بزرگ مي كنند باز هم نمي توانبه آنان ايراد گرفت ( تاريخ نويسان و صاحب نظران بيطرف از اين قاعدهمستثني هستند ) چون مي توان آنرا ناشي از تعصب شديد ميهن پرستي ناميد . وبه ويژه اين تعصب در زمانه اي كه به ملي گرايي شديدا بي توجهي مي شود نميتوان بديد منفي نگاه كرد و حتي لازم مي باشد. اين باعث تعادل است. بي شكبسياري از كساني كه اكنون كوركورانه و با تعصب شديد به كورش و داريوش و... عشق ميورزند و حتي نوشته هاي حيرت آوري به آنها و جانشينانشان منتسبمي دهند نتيجه بي توجهي و حتي حملات شديد نظام و مسوولان ما به هخامنشيانو ... ميباشند . ولي بر اينان ايرادي نيست كه عشق ميهن شايد چشم آنان راكور كرده است و بيشتر اينان جوانان كم سن و سالي هستند كه بتدريج تعصب واحساسات آنها فروكش خواهد كرد و اين لازمه جواني است .
  ولي به تعصب شما كه همه چيز را تنها از عينك نفرتبه هخامنشيان نگاه مي كنيد چه مي توان گفت ؟ آيا تنها هخامنشيان نابودكننده تمدن پيشين خود بوده اند ( به فرض هم اين كه سخن شما درست باشد ) كهاين چنين پرچم عثمان را علم كرده ايد ؟ يعني سلسله هاي ديگر در تاريخايران با راي گيري مردم به روي كار آمده اند كه خونتان اينگونه به جوشآمده است ؟
  بسياري از مخالفان هخامنشيان و... نوشته هايشانالهام گرفته از مزدور تاريخ پورپپيرار مي باشد . اما بسياري از آنان چنانمتعصبانه به اين بخش از تاريخ ايران حمله كرده اند كه گويي فراموش كردهاند هويت آنان نيز بخشي از آن تاريخ مي باشد . اينان در تعصب شديد خود ازهر چيزي تنها به دنبال كوبيدن تاريخ مورد نظر خودشان هستند . آنها فقط وفقط و فقط دنبال اين ميگردند كه آيا مي توان چيزي بر عليه هخامنشيان و ...پيدا كرد . از نظر آنها هيچ نكته مثبتي در آنها وجود ندارد . از نكات مثبتو منفي هخامنشيان تنها و تنها و تنها و تنها و تنها به دنبال منفي ها وشاخ و برگ دادن آن و علم كردن آن هستند .
  يك زماني طرف ناخودآگاه و بدون تعصب ميخواهد چيزيرا اثبات كند و ممكن است به اين نتيجه برسد كه اشتباه مي كرده است . ولييك زماني هم هست كه طرف مي خواهد چيزي را كه مايل هست به هرقيمتي اثباتكند . و با اين ديد جلو مي رود و حتما هم اثبات مي كند!!! چون اينگونه ميخواهد .
  فرض كنيد به شخصي مي گويند تو شبيه پدر و مادرتنيستي و ممكن است كودك سر راهي باشي . اين شخص سه برخورد مي تواند با اينقضيه داشته باشد :
  1- آنچنانبه پدر و خانواده خود تعصب داشته باشد كه به شدت آنرا انكار مي كند و باآن برخورد مي كند . شايد اين پسر سر راهي باشد ولي عكس العمل پسر قابلسرزنش نيست .
  تعصب به خانواده كم و زياد در همه وجود دارد .
  2- حالتدوم پسر با منطق به تحقيق مي پردازد و برايش اثبات شود كه آيا كودك سرراهي است يا نه ؟ در هر حالت حتي اگر خانواده اش واقعي نباشند باز آنها رااز خود مي داند و به آنها تعصب مي ورزد گرچه ممكن است به دنبال خانوادهاصلي خودش هم باشد ولي هرگز به هويت قبلي خود نمي تازد و آنرا خرد نمي كندو همچنان براي آن احترام قائل است .
  3- امادر حالت سوم فرض كنيد كه پسر از اين فرضيه و كشف جديد خوشحال شده است و درهر حالت به دنبال اينستكه به طريقي ثابت كند پسر آنها نيست . برايش مهمنيست كه اين تنها يك حدس و گمان يا فرضيه باشد . براي وي تنها چيزي كه مهماست اينستكه ثابت كند فرزند اين خانواده نيست و ثابت هم مي كند!!!. برايوي شواهدي كه دلالت بر واقعي بودن پدر و مادرش دارند مهم نيست و اصلا بهاين سمت فكر نمي كند . وي فقط و فقط مي خواهد ثابت كند كه فرزند آناننيست. و خواستن توانستن است !!! حتي حاضر است كه ثابت كند حرامزاده است وپدر و مادر واقعي وي او را بطور نامشروع بدنيا آورده اند و ول كرده اندولي باز نمي خواهد حتي زير بار يك دليل به ظاهر قانع كننده برود كه شايدپدر و مادرش همين كساني هستند كه او را بزرگ كرده اند.او حتي ديگر به پدرومادرش توهين مي كند و از هر طريقي مي خواهد كه آنها را تحقير كند و نقطهضعفهايشان را بزرگ كند و به رخ شان بكشد .
  حالت سوم را نمي توان عادي دانست و تنها يك دليل ميتوان براي آن نوشت . نفرت از خانواده اش و يا بي تفاوتي شديد نسبت به آنها. در اين حالت حتي دشمنان خود و خانواده اش بهترين فرصت را گير آورده كهبه او خانواده اش بدترين القاب را نسبت بدهند و وي نيز باز آب به آسيابدشمن بريزد. كه در نهايت خودش چوبش را خواهد خورد يعني خودش هم بخشي ازهويت خودش را ازدست خواهد داد . خانواده اي كه بخشي از هويت اوست و برايشزحمت بسياري براي بزرگ كردنش كشيده اند گر چه ممكن است كوتاهي نيز كردهباشند .
  در حالت اول اگر شخص با وجود شواهد بيشتر بر سرراهي بودنش باز آنها را رد مي كند نمي توان بر او ايراد گرفت زيرا جدا ازاينكه تعصب به خانواده قابل ستايش است اين شخص ديگر در آن خانواده حل شدهاست و شخصيت و فرهنگ و ... در آن خانواده شكل گرفته است .

  من به دوستاني كه به بخشي از تاريخ ايران به ويژهبه هخامنشيان مي تازند نمي گويم مانند حالت اول باشند(تعصب كوركورانه) .ولي حداقل مانند حالت سوم هم نباشند(نفرت كوركورانه) و حالت دوم كه منطقيو معتدل مي باشد را اختيار كنند . اين يك درخواست يا خواهش نيست . اينمنطقي ترين و عادي ترين حالتي است كه اين دوستان و هر كس ديگري كه ادعايتاريخ دانستن مي كنند مي توانند اختيار كنند . و اگر اينان حالت سوم راانتخاب مي كنند نشاندهنده نفرت و حساسيت شديد ايشان به هخامنشيان است وگرنه چرا نسبت به ديگر سلسله ها و بخشهاي تاريخ اينگونه حساسيت را ندارند. لازمه بي طرفي و تحقيق اين نيست كه تايپيكهايي در جهت خنديدن و تمسخرهخامنشيان بزنند . چرا بخش بسيار بزرگي از تايپيكهاي اينان ربط و بي ربطبر عليه هخامنشيان است . آيا آنها نمي توانند تعادلي در به اصطلاح افشاگريخودشان داشته باشند و اين تعادل در همه تاريخ ايران را شاهد باشيم . آيازوم كردن و فقط به دنبال اين بودنكه كورش كبير خونخوار بوده است مشابه با حالت سوم نيست كه فقط زوم كنيم وبه دنبال اين باشيم كه حرام.... آيا نفرت از هخامنشيان دليل بر زوم شديدبراين بخش تاريخ نمي باشد . و به راستي چرا در زمانه ما اين حملات اينقدرشديد شده است و با چه هدفي ؟ و چرا اين سخنان همزمان با بي توجهي به تاريخباستان و نابودي بسيار گسترده آثار تاريخي همزمان شده است .؟(كه آخريشكتيبه خارك بود) چرا اين سخنان همزمان با بي توجهي به فردوسي و كتابهايشهمزمان گشته است . چرا اين سخنان همزمان با بي توجهي و حتي نگاه كينهتوزانه در جمهوري اسلامي به تاريخ پيش از اسلام همزمان شده است .؟ من نميگويم كه فلاني كه در اين سايت بر عليه هخامنشيان مي نويسد جيره خوار رژيماست ولي حداقل مي توان گفت بازيچه رژيم و وطن فروشان و پانها شده است .

 2. #2
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  Re: ديدگاه منفی افراطی نسبت به بخشي از تاريخ ايران

  براستي در كدام كشور مردمش اينگونه متعصبانه برويران كردن تاريخ خود همت مينمايند . مغولها چنگيز را كه همه دنيا برخونخوار بودن وي اتفاق نظردارند ارج بسيار مي دارند و عكسش را براسكناسهاي خود چاپ مي كنند و كسي هم آنانرا سرزنش نمي كند چون آنرا ناشياز ميهن دوستي آنان مي دانند ولي در كشور ما در حالي كه عقيده عموم دنيا (چه درست و چه نادرست ) نظر مناسبي نسبت به كورش بزرگ دارند نه تنهاهيچگونه توجهي نمي شود بلكه مسوولان نظام زمينه را براي رشد كساني كه نسبتبه وي به ديده نفرت نگاه مي كنند پرورش مي دهند . آيا اينان به تاريخپرآشوب و پر هرج و مرج پس از اسلام همين تعصب منفي را دارند . اين همهتعصب براي افشاگري عليه كورش و داريوش . آيا ذره اي از اين تعصب را برعليه افشاگري جنايات اعراب متجاوز به خاك و ناموس ايران در 1400 سال پيشنيزدر شما هست ؟
  اگر سخن از روشن شدن بخشي از تاريخ مي باشد آن بخشكه مهمتر است و در رابطه تنگاتنگ با تاريخ معاصر مي باشد تاريخ پس ازاسلام مي باشد كه ناگفته هاي زيادي دارد كه بيشتر به كار جامعه امروزي ميخورد به ويژه تاريخ صفويان و چگونگي تغيير مذهب كه ناگفته ها وخونهايزيادي در پس آن خوابيده است . افكار هخامنشيان در جامعه امروزي بر ماحكومت نمي كند بلكه افكار بازماندگان اعراب و خرافه پراكنان صفوي وقاجاريه هستند كه بر ما حكومت مي كنند . وضعيت فعلي ما بيشتر نتيجهخونهايي است كه توسط غزنويان و به ويژه سلجوقيان براي ثبات حكومت پس ازاسلام ريخته شده است مي باشد .
  تحقيق كردن و انتشار آن يك بحثي است و تاختن وتازيدن بر هخامنشيان بحثي ديگر . كه از موضوعات نوشته شده بر عليههخامنشيان مي توان به راحتي فرق تحقيق و تاختن را تشخيص داد. تحقيق كنيد .تفحص كنيد . انرژي بگذاريد . خرج كنيد ولي نه يك طرفه . شما عجيب يك طرفهبا چشم بسته داريد مي تازيد . حداقل در تحقيق خود تعادل داشته باشيد نهتعصب كوركوانه داشته باشيد و نه نفرت كوركورانه .
  اگر قرار بر تاختن به هخامنشيان باشد اينكار رابايد به عهده دشمنان ايران زمين و در راس آنان پان تركها گذاشت . پانتركها به علت دشمني با ايران مي توانند ميلياردها دلار هزينه كنند و سالهازمان بگذارند و تحقيق كنند تا بر عليه تاريخ ايران و افتخارات آن افشاگريكنند و بگويند اينها همه دروغ و نيرنگ و ساخته يهوديهاست . اينان چه دروغو چه راست بگويند ايرادي بر آنان نيست چون جبهه آنان مشخص هست و ضد ايرانيهستند آنها بايد افشاگري كنند . چون آنها فكر مي كنند كه با كوچك شدنايران و هويت ايراني خودشان بزرگتر مي شوند . اگر سخنان شما درست باشدمطمئنا آنها به آن با دليل و منطق خواهند رسيد و نياز به هياهوي هميشگيخود نخواهند داشت ولي اگر سخنان شما درست نباشد آنها دوباره حرف خود راتكرار مي كنند منتها اينبار با شلوغ بازي كردن و از آب گل آلود ماهي گرفتن. پس اينكار را به دشمنان ايران زمين بگذاريد اگر فكر مي كنيد كه ايرانيهستيد .


  آيا تا به حال شماييكه خود را ايراني ميداني و به واسطه تعصب شديد مذهبي و ضد يهود بودن باسلسله هخامنشيان رابطه خوبي نداري آيا چقدر بر عليه افكار پان تركها بهافشاگري پرداخته ايد؟ افكاري كه بيشتر بر اساس هويت سازي و دزديدن هويتديگران پايه ريزي شده و با يك نگاه سطحي نيز مي توان به بي پايه بودن آنهاپي برد . حداقل بخشي كوچك از وقتتان را به اين بخش اختصاص دهيد و آنوقت باكوه بسيار بزرگي از دروغهاي آنان مواجه خواهيد شد كه كشفياتي كه شما مثلااز تاريخ پيش از اسلام ايران كشف كرده ايد در برابر آن كاهي نيست .
  اين همه تعصب شديد بر عليه تاريخ پيش از اسلام بهنفع كيست و چه كساني سود مي برند . آيا جز اين نيست فقط كساني چون پانتركها و پان اعراب كه چشم طمع به سرزمين ايران دوخته اند و نياز شديد بههويت سازي دارند نهايت سوء استفاده را مي كنند ؟ آيا اگر بدانيد كه حتياگر سخنان شما درست باشد ولي در شرايط فعلي دشمنان ايران مي توانند از آنسوء استفاده كنند آيا باز هم بايد به اين سخنان دامن زد ؟ و اگر اينرابدانيد آيا نامي غير از خيانت مي توان بر آن گذاشت ؟ پس اگر هيچ حسايراندوستي در شما وجود ندارد تلاش كنيد و تا آنجا كه مي توانيد بنويسيد.در هر صورت اين حجم تعصب منفي كه شما داريد بسيار غير عادي است به ويژه كهدر خيلي جاها دوگانه رفتار مي كنيد. يا همه تاريخ را يكسان نقد كنيد و يابرويد تركيه يا عربستان آنجا زندگي كنيد و تغيير هويت بدهيد و هرچهخواستيد بنويسيد كه در آنصورت بر شما ايرادي نيست .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •