به نام خداوند بخشاینده مهربون

سال 1377 سال ساخت فیلم انصافازیبای آژانس شیشه ای ساخته ابراهیم حاتمی کیا بود.یکی از اوجهای درخشانهنر دفاع مقدس اگر بهترینشان نباشد البته فیلمهای زیبای دیگری نظیرکیمیا-سفر به چزابه مرحوم رسول عزیز-از کرخه تا راین و .....ساخته شدهاند.
و اما زمان حال.اخراجیهای 1-2 /البته گذشته افراد شاید مهم باشداما نباید ملاک باشد زیرا عوض کردن رویکرد و ندامت و اصلاح گذشته و کاربرای آینده و کلی و راحت بگم دره توبه باز است.
اما در مورد این فیلمعده ای بر این باورند که این فیلم به گرداندن چرخهای اقتصادی سینما کمککرده.عده ای هم معتقدند این فیلم میلیونها تومان از لحاظ ارزشی و فکرمخاطب/به سینما ضرر زده است.اماصحنه های تاثیر گذاری و جالبی هم در این فیلم اخراجیها1/2 هست/مثله صحنهدراوردن ماسک شخصیت بیژن-استفاده از خودروی شخصی توسط شریفی نیا/ یادرقسمت دوم دیالوگ های دعوت به اتحاد شخصیت روحانی (حاجی).
اگر دراخراجیها صحنه های تاثیر گذار ی و در لابلای آن طنزی حشو مانند وجود داشت/اما در جای جای آژانس شیشه ای بر روی تک تک دیالوگ ها فکر شده بود و کاملاقابل تفکر و مفهومی بوده اند و فی البداهه بیان نمیشد.
از صحنه نگاهکردن همسر عباس در بنیاد شهید به خانومی روگرفته/تا صحنه دست دادن حاجعباس با پسرش در آژانس /تا همین عکس صفحه بالا که سکانس پایانی و دستخونین حاج عباس بر روی گلوی عباس.......
با سکانسهای زیبا و دیدنی حاج کاظم در مورد خیبری بودنش به اصغر یا همین شخصیت طنز گونه اصغر اما این طنز کجا و آن طنز کجا.
یا بازی زیبای تمامی بازیگران و بازی متفاوت رضا کیانیان پرویز پرستویی و......
که این فیلم سیمرغ های بلورین سال 1377 را بدون هیچ حرف و حدیثی درو کرد.حال قیاس و مقایسه باشما

وخداست بهترین قضاوت کنندگان