بنام خداوند بخشاینده مهربون


کافیه تحقیق کوتاهی کنید تاتصاویره بسیاری از اجسامی که از انان به یوفوها تلقی میشود حال زنده یامرده یا اجسامی به شکل بشقاب پرنده ها یا اشیایی نورانی در اسمان مشاهدهکنید/البته باید علمی بحث کرد.
احتما لا اولین کسانی که بشقاب پرنده هارا دیده اند انسانهای غار نشینی بوده اند.عدهای بر این باورند که اجسامیکه در نقاشی های روی دیوارها-اجسام سفالین و فلزی و.... غیره وجود دارددرواقع همان یوفوها یا بشقاب پرنده ها میباشند.(تصاویر غار پچ مرل در فرانسه)

(دوستانالبته یه بحثی پیرامون این که اشیایی چند میلیون ساله هست که قدمتشون ازنسله بشر بیشتره وجود داره که این یعنی هوش غیر انسانی؟ بنده چیزه زیادینمیدونم--نکه حالا تو چیزایه دیگه خیلی میدونم- -اگه شما اطلاع داریدبزنید بحثه اسرار امیزیه).

اما بحث جدی یوفوها از جنگجهانی دوم به بعد قوت گرفت جایی که احتمالا خلبانهای متفق هواپیماهای نازیرو با بشقاب پرنده ها اشتباه میگرفتن.سال 1947 به نیروی هوایی ایالاتمتحد امریکا گزارش یک سفینه سقوط کرده در نیو مکزیکو داده شد/ مباحثهمربوط به اینرویداد هنوزم موجوده.از ان زمان تا به حال سریالی از این چنینحوادث در سراسره جهان و از جمله ایرانه خودمان روی داده که همه کم وبیشمطلعیم.
نکته مهم اینه که تعداد بسیار زیادی از شاهدان ماجرا افراد تحصیلکرده و دانایی نظیر خلبانهاو منجمان و.....بوده اند).
هیپنوتیزم برخی از کسانی که مدعی دیدن فضایی ها هستند تایید شده و تعجب اور اینکه در صدها مورد یکسان است.

واما
در فاصله ای شش 6 ساله 23 دانشمند بریتانیایی که بر روی پروژهایی نظیر جنگ ستارگان کار میکردند تحته شرایطه مرموزی جان باختند.

گویاهمگی بر روی جنگ افزارهای الکترونیکی و تحقیقاتی مربوط به بشقاب پرنده هاکار میکردند.البته این موضوع هم نمیتواند به خودی خود دلیلی بر اثباتهمسئله باشد بلکه انرا مهمتر وبغرنج تر میکند و بحث را به سرپوش گذاری توسطدولت ها معطوف میکند.

(بشقاب پرنده)

بهقول کارل ساگان( ستاره شناس) درکهکشان راه شیری خودمان که حدود 250میلیارد ستاره وجود دارد شاید حداقل در 1 میلیون از ستاره ها مهد نوعیتمدن باشد.
این دلیل +تصاویره مستند واقعی +مستندات طبقه بندی شده شاید دلیلی باشد بر اثبات موضوع که بازهم نمیتوان استدلاله محکمی اورد.
این یه کلیپیه که به نظر واقعیه اما تا چیزیو نبینیم باور نمیکنیم و حتی شاید خیلی از چیزهاییم که میبینم باور نمیکنم.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
3gp 478k

وقتی به آسمان نگاه میکنم علاوه بر محو شدن در زیباییش دنباله ناشناخته ها و حتی دیدن بشقاب پرنده ها هم هستم.
یا حق
منابع کتاب بشقاب پرنده ها از نشنال انکوئیرر-----مقدمه کتاب توطئه روز رستاخیز از سیدنی شلدون.