ششمين فضانورد جهان درگذشت
پاول پاپويچ از فضانوردان نامآور شوروي سابق و يکي از همكاران نزديک يوري گاگارين به دليل خونريزي مغزي درگذشت.

به گزارش ايسنا، پاپويچکه متولد 5 اكتبر 1930 در شهر اوزين در استان كيف جمهوري اوكراين بود پساز پايان تحصيلات دبيرستاني به آكادمي نيروي هوايي روسيه روي آورد.

وييكي از خلبان هاي برجسته نيروي هوايي شوروي بود و در ماه مارس 1960 بههمراه يوري گاگارين و 18 نفر ديگر براي سفر به فضا انتخاب شدند.

پاول پاپويچ به عنوان چهارمين كيهان نورد شوروي در 12 اوت 1962 با ناو کيهاني وستك -4 به فضا سفر کرد.

نخستين ماموريت وي دو روز و 22 ‏ساعت و 57 دقيقه طول کشيد.

پروازدوم او سال ها بعد به همراه يوري آرتيوخين با ناو کيهاني سايوز-4 و درايستگاه مداري ساليوت-3 صورت گرفت که 15 روز و 17 ساعت طول کشيد و نخستينسفر موفق کيهان نوردان شوروي در يک ايستگاه فضايي به شمار مي رود.

وي به دليل پرواز هاي خود موفق به دريافت دو مدال « قهرمان اتحاد شوروي» شد که بالاترين مدال دوران شوروي به شمار مي رود.

پاپويچدر 26 ژانويه 1982 از پرواز هاي فضايي کناره گيري کرد و پس از اين که سالها سمت هاي مختلفي را در مرکز آموزش فضانوردان داشت به کلي از کيهان نورديخداحافظي کرد.

پاپويچ مدتي مسووليت کميته « اشياي پرنده ناشناخته» آکادمي علوم شوروي و سپس مديريت يك انستيتوي تحقيقات زمين شناسي را برعهده داشت.

عليرغم آن که حدود 79 سال داشت از تحرک و نشاط فوق العاده اي برخوردار بود و اين ويژگي هايش در بين دوستان و آشنايان زبانزد است.

ويکه در تاريخ کيهان نوردي عنوان ششمين فضانورد جهان و چهارمين فضانوردشوروي را به خود اختصاص داده، سال ها قبل از ورود به جرگه کيهان نوردان بايکي از خلبانان برجسته نيروي هوايي شوروي ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج دودختر هستند.


_________________