یک پیرزن تولدش را با سقوط ازاد جشن گرفترسانههای دولتی انگلستان اعلام کردند: یک پیرزن اهل منطقه «کین» با چتر بازی نود و دومین سالگرد تولدش را جشن گرفت.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت:
«جینباک استراک» در مصاحبه ای یادآور شد: همیشه علاقمند به پرواز و چتربازیبودم، اما مشکلاتی که سر راهم بود، به من اجازه انجام این کار را نمی داد.نود و دومین سال تولدم را غنیمت شمردم و با کرایه کردن یک هواپیمای آموزشیدر فرودگاه منطقه « کین» در «نیوهپمشایر» و با استفاده از چتر از ارتفاعسه کیلومتری از سطح زمین پریدم.

گفته میشود، روزنامههایانگلستان اعلام کردند: این زن، پیرترین فردی است که تاکنون اقدام بهچتربازی کرده است. دومین نفر یک فرد 78 ساله است.

همچنین این پیرزن 92 ساله تاکنون هفت بار ازدواج کرده و بارها نیز دور دنیا سفر کرده است.
بازتاب