اینظرف در نیمه ی هزاره ی سوم پیش از میلاد در شرق ایران ساخته شده است واکنون در موزه ی لوور نگهداری می شود. این ظرف استوانه مانند به ارتفاع 6سانتی متر و قطر 18.5 سانتی متر، دو بخش دارد که یک بخش دارای نقوش تکرارشونده هست و بخش دیگر نمای خانه ای با در و دو پنجره و سردرهای کاو (مقعر)را نشان می دهد. این اثر از سنگ کلریت که سنگی سبز رنگ و نسبتا نرم است،ساخته شده. کسانی که اینگونه آثار را می ساختند، افرادی نیمه کوچ نشین ازمناطق جنوب خاوری ایران بودند. به نظر می رسد نقش خانه یکی از نقشهای جالبتوجه برای سازندگان این اشیاء بوده. تا مدت زمانی اینگونه تصور می شد کهاینگونه اشیا ریشه در نمدنهای میانرودان دارند ولی سپس معلوم شد که ایناشیاء متعلق به تمدنهای ترا-ایلامی (که ریشه در تمدنهایی جز ایلام دارد)است و در ابتدا در شرق ایران ساخته می شدند و با داد و ستد و تبادل فرهنگیبه میانرودان راه یافته اند.
توضیحات برگرفته از وبگاه موزه ی لوور

وبلاگ شبهای بی سحر
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]